1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "stanowczy"

Synonim stanowczy


Synonimy do "stanowczy":


mocny, ostry, pewny, srogi, bystry, gotowy, gotów, równy, stały, surowy, twardy, uparty, usilny, ważny, chętny, dobitny, dosadny, koronny, otwarty, wymowny, badawczy, czytelny, dziarski, główny, jaskrawy, karcący, klarowny, kluczowy, kurczowy, obcesowy, rubaszny, szorstki, wyraźny, władczy, zaborczy, zjadliwy, śmiały, żelazny, asertywny, dekretowy, ewidentny, krytyczny, nieczuły, porządny, przewodni, regularny, samowolny, wyrazisty, wytrwały, węzłowy, znamienny, zuchwały, arbitralny, drastyczny, energiczny, nadrzędny, natarczywy, opryskliwy, ostateczny, przemożny, złośliwy, decydujący, definitywny, despotyczny, niegrzeczny, orzekający, przenikliwy, przełomowy, uwydatniony, wymagający, zdecydowany, apodyktyczny, bezpośredni, bezwarunkowy, bezwzględny, jednoznaczny, kategoryczny, newralgiczny, nieubłagany, pewny siebie, autorytatywny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niedwuznaczny, nieprzychylny, nieustępliwy, rygorystyczny, zatwardziały, nieprzejednany, zdeterminowany, bezceremonialny, bezkompromisowy, rozstrzygający, niekwestionowany, niewahający się, brzemienny w skutki, nieznający kompromisu

Odmiana słowa "stanowczy":


stanowczy, niestanowcza, niestanowczą, niestanowcze, niestanowczego, niestanowczej, niestanowczemu, niestanowczo, niestanowczy, niestanowczych, niestanowczym, niestanowczymi, stanowcza, stanowczą, stanowcze, stanowczego, stanowczej, stanowczemu, stanowczo, stanowczych, stanowczym, stanowczymi

Synonimy do "stanowczy" z podziałem na kategorie:


stanowczy

arbitralny, despotyczny, apodyktyczny

otwarty

otwarty, asertywny, zdecydowany, kategoryczny, pewny siebie

władczy

władczy, zaborczy, arbitralny, zdecydowany, apodyktyczny, bezwzględny, kategoryczny

samowolny

samowolny, arbitralny, nieustępliwy, bezkompromisowy

dekretowy

dekretowy, decydujący, rozstrzygający

dobitny

dobitny, dosadny, wymowny, czytelny, jaskrawy, klarowny, wyraźny, ewidentny, wyrazisty, uwydatniony, zdecydowany, niedwuznaczny

mocny

mocny, dobitny, dosadny, wymowny, czytelny, klarowny, obcesowy, rubaszny, wyraźny, wyrazisty, drastyczny, zdecydowany, bezpośredni, jednoznaczny, bezceremonialny

asertywny

asertywny, ostateczny, definitywny, zdecydowany, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niekwestionowany

ostry

ostry, srogi, bystry, surowy, badawczy, karcący, szorstki, zjadliwy, opryskliwy, złośliwy, niegrzeczny, przenikliwy, wymagający, bezwzględny, nieprzychylny, rygorystyczny

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, dekretowy, krytyczny, przewodni, węzłowy, znamienny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, orzekający, przełomowy, newralgiczny, rozstrzygający, brzemienny w skutki

pewny

pewny, surowy, twardy, uparty, nieczuły, zdecydowany, bezwzględny, nieustępliwy

uparty

uparty, kurczowy, wytrwały, natarczywy, zdecydowany, zatwardziały
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: