1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "banalny"

Synonim banalny


Synonimy do "banalny":


tani, zły, czczy, lekki, letni, lichy, marny, mdły, niski, nudny, pusty, stary, szary, znany, błahy, drobny, mierny, na nic, nijaki, ograny, podły, prosty, ramowy, słaby, typowy, utarty, zgrany, łatwy, daremny, kiepski, miałki, mizerny, namolny, nędzny, pomocny, płaski, płytki, skromny, szkolny, toporny, uboczny, wtórny, zbędny, znikomy, zwykły, normalny, nużący, obiegowy, obszerny, oklepany, poboczny, pochodny, przaśny, rutynowy, sezonowy, szkicowy, tandetny, urywkowy, z brodą, zdawkowy, łagodny, śladowy, bagatelny, bez sensu, bezbarwny, bezcelowy, codzienny, delikatny, dodatkowy, klasyczny, kliniczny, monotonny, męczący, naturalny, niepełny, nietrudny, nieważny, niewielki, obojętny, oczywisty, opatrzony, ordynarny, pobieżny, pomijalny, pospolity, powszedni, pośledni, prostacki, przelotny, przygodny, regularny, spłycony, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, utrwalony, ułamkowy, zbyteczny, zwyczajny, bez polotu, dopływowy, marginalny, nieciekawy, nieistotny, niestrawny, niezasadny, nieznaczny, odgrzewany, osłuchany, podstawowy, pomniejszy, pomocniczy, posiłkowy, powszechny, prymitywny, przegadany, przydługi, przyziemny, rozwlekły, szablonowy, tradycyjny, upierdliwy, zwyczajowy, akcesoryjny, częściowy, epizodyczny, jednostajny, niewybredny, ogólnikowy, okazjonalny, prawidłowy, przeciętny, skostniały, sporadyczny, standardowy, strzępkowy, subsydialny, subsydiarny, szczątkowy, truistyczny, usypiający, aperiodyczny, drugoplanowy, irrelewantny, mało ważny, niekompletny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieregularny, niespecjalny, niewymyślny, niewyszukany, nieznaczący, przybliżony, schematyczny, siermiężny, statystyczny, stereotypowy, wspierający, bezproblemowy, bezużyteczny, dalszoplanowy, grubo ciosany, mało istotny, nieoryginalny, nierzutujący, niewiążący, niezajmujący, niskiego lotu, powierzchowny, prowizoryczny, wspomagający, wyświechtany, bez racji bytu, konwencjonalny, monotematyczny, nie na miejscu, niegodny uwagi, nieszczególny, niezauważalny, spospoliciały, spowszedniały, uporządkowany, bezprzedmiotowy, fragmentaryczny, mało znaczący, niedookreślony, uzupełniający, wyeksploatowany, mało oryginalny, nieinteresujący, nieskomplikowany, okolicznościowy, rozpowszechniony, zrobiony z grubsza, niezasługujący na uwagę, zdarzający się co dzień

Odmiana słowa "banalny":


banalny, banalna, banalną, banalne, banalnego, banalnej, banalnemu, banalni, banalnie, banalnych, banalnym, banalnymi, niebanalna, niebanalną, niebanalne, niebanalnego, niebanalnej, niebanalnemu, niebanalni, niebanalnie, niebanalny, niebanalnych, niebanalnym, niebanalnymi

Synonimy do "banalny" z podziałem na kategorie:


błahy

błahy, poboczny, bagatelny, nieważny, pomijalny, marginalny, nieistotny, irrelewantny

prosty

prosty, łatwy, nietrudny, bezproblemowy, nieskomplikowany

nudny

nudny, błahy, miałki, zdawkowy, nieważny, pobieżny, przygodny, przyziemny, mało ważny, nieznaczący, mało istotny, niewiążący, niezajmujący, powierzchowny, mało oryginalny

ograny

ograny, wtórny, oklepany, wyświechtany

lekki

lekki, prosty, łatwy, nietrudny, trywialny, bezproblemowy, nieskomplikowany

zły

zły, letni, mdły, nudny, nijaki, typowy, nużący, obszerny, bezbarwny, obojętny, pospolity, sztampowy, tuzinkowy, zwyczajny, nieciekawy, przegadany, przydługi, rozwlekły, szablonowy, usypiający, niespecjalny, stereotypowy, nieszczególny

czczy

czczy, błahy, na nic, daremny, zbędny, znikomy, poboczny, bagatelny, bez sensu, bezcelowy, nieważny, pomijalny, zbyteczny, marginalny, nieistotny, niezasadny, nieznaczny, pomniejszy, irrelewantny, niepotrzebny, nieprzydatny, bezużyteczny, dalszoplanowy, nierzutujący, bez racji bytu, nie na miejscu, niegodny uwagi, niezauważalny, bezprzedmiotowy, mało znaczący, niezasługujący na uwagę

niski

niski, prosty, typowy, zwykły, oklepany, przaśny, tandetny, ordynarny, pospolity, powszedni, prostacki, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, powszechny, prymitywny, szablonowy, niewybredny, przeciętny, niewyszukany, stereotypowy

typowy

typowy, zwykły, normalny, oklepany, pospolity, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, szablonowy, przeciętny, stereotypowy, nieskomplikowany

banalny

wtórny, oklepany, pochodny, drugoplanowy

tani

tani, lichy, marny, nudny, pusty, stary, znany, mierny, nijaki, ograny, podły, słaby, typowy, utarty, zgrany, kiepski, miałki, mizerny, nędzny, płaski, płytki, szkolny, wtórny, zwykły, obiegowy, oklepany, rutynowy, tandetny, z brodą, klasyczny, opatrzony, pospolity, powszedni, pośledni, prostacki, spłycony, sztampowy, trywialny, zwyczajny, bez polotu, nieciekawy, niestrawny, odgrzewany, osłuchany, prymitywny, przegadany, przyziemny, szablonowy, tradycyjny, przeciętny, standardowy, truistyczny, niewymyślny, niewyszukany, schematyczny, stereotypowy, nieoryginalny, niskiego lotu, wyświechtany, konwencjonalny, monotematyczny, spospoliciały, spowszedniały, wyeksploatowany, mało oryginalny, rozpowszechniony
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: