1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "pusty"

Synonim pusty


Synonimy do "pusty":


nic, nagi, tani, zero, blady, ciapa, czczy, goły, jasny, lichy, marny, nudny, stary, suchy, wolny, znany, łach, biały, czysty, mierny, na nic, nijaki, oferma, ograny, podły, prosty, surowy, słaby, trąba, twardy, typowy, utarty, zerowy, zgrany, banalny, daremny, jałowy, kiepski, miałki, mizerny, niemota, nędzny, odkryty, odludny, płaski, płochy, płonny, płytki, samotny, skromny, szkolny, wtórny, wyprany, zadbany, zbędny, zużyty, zwykły, bezludny, białawy, ciężki, klarowny, obiegowy, oklepany, próżny, rutynowy, schludny, syzyfowy, tandetny, ustronny, wymarły, z brodą, zapadły, zgrzebny, bez sensu, bezcelowy, bezowocny, beztroski, fajtłapa, klasyczny, literalny, niestały, nieważny, opatrzony, papierowy, pierdoła, pomijalny, porzucony, porządny, pospolity, powszedni, pośledni, prostacki, spłycony, sztampowy, trywialny, wakujący, zarzucony, zbyteczny, zwyczajny, łachudra, ascetyczny, bez polotu, bezmyślny, bezpłodny, nieciekawy, nieistotny, niestrawny, niezajęty, niezasadny, odgrzewany, opuszczony, osłuchany, prymitywny, przegadany, przyziemny, safanduła, szablonowy, tradycyjny, wyludniony, zaniechany, zaniedbany, alabastrowy, bezsensowny, głupkowaty, niedołęga, nielogiczny, nierzeczowy, niezapisany, oczyszczony, ofiara losu, przeciętny, próżniowy, spartański, standardowy, truistyczny, zapuszczony, bezskuteczny, dupa wołowa, irracjonalny, lekkomyślny, niedorzeczny, nieefektywny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieskuteczny, niewymyślny, niewyszukany, opustoszały, posprzątany, schematyczny, siermiężny, stereotypowy, wysprzątany, żołnierski, bezużyteczny, do dyspozycji, do wynajęcia, nieodwiedzany, nieoryginalny, nieracjonalny, nieskazitelny, nieskończony, nieukończony, niskiego lotu, przezroczysty, unieważniony, wyświechtany, bez racji bytu, bezproduktywny, konwencjonalny, monotematyczny, nie na miejscu, niedokończony, nieosłonięty, niewykończony, niezamieszkany, spospoliciały, spowszedniały, uporządkowany, bezprzedmiotowy, bezwartościowy, niezamieszkały, wyeksploatowany, wypielęgnowany, mało oryginalny, rozpowszechniony, pozbawiony wygód, niezanieczyszczony, pozbawiony treści, śpiąca królewna, o zerowej wartości, sprzeczny z rozumem, utrzymany w porządku, słoń w składzie porcelany

Odmiana słowa "pusty":


pusty, niepusta, niepustą, niepuste, niepustego, niepustej, niepustemu, niepusto, niepusty, niepustych, niepustym, niepustymi, niepuści, pusta, pustą, puste, pustego, pustej, pustemu, pusto, pustych, pustym, pustymi, puści

Synonimy do "pusty" z podziałem na kategorie:


pusty

jałowy, nieważny, nieistotny, nierzeczowy, bezwartościowy, pozbawiony treści

goły

goły, surowy, niewykończony

czczy

czczy, na nic, daremny, jałowy, zbędny, bez sensu, bezcelowy, nieważny, pomijalny, zbyteczny, nieistotny, niezasadny, nierzeczowy, niepotrzebny, nieprzydatny, bezużyteczny, bez racji bytu, nie na miejscu, bezprzedmiotowy, bezwartościowy, pozbawiony treści

blady

blady, jasny, biały, czysty, białawy, papierowy, alabastrowy, nieskazitelny

marny

marny, wolny, zerowy, jałowy, zbędny, próżny, nieważny, nieistotny, bezwartościowy, pozbawiony treści

nagi

nagi, czysty, surowy, odkryty, bezludny, wymarły, opuszczony, wyludniony, opustoszały, niezamieszkany

tani

tani, lichy, marny, nudny, stary, znany, mierny, nijaki, ograny, podły, słaby, typowy, utarty, zgrany, banalny, kiepski, miałki, mizerny, nędzny, płaski, płytki, szkolny, wtórny, zwykły, obiegowy, oklepany, rutynowy, tandetny, z brodą, klasyczny, opatrzony, pospolity, powszedni, pośledni, prostacki, spłycony, sztampowy, trywialny, zwyczajny, bez polotu, nieciekawy, niestrawny, odgrzewany, osłuchany, prymitywny, przegadany, przyziemny, szablonowy, tradycyjny, przeciętny, standardowy, truistyczny, niewymyślny, niewyszukany, schematyczny, stereotypowy, nieoryginalny, niskiego lotu, wyświechtany, konwencjonalny, monotematyczny, spospoliciały, spowszedniały, wyeksploatowany, mało oryginalny, rozpowszechniony

zero

zero, ciapa, łach, oferma, trąba, niemota, fajtłapa, pierdoła, łachudra, safanduła, niedołęga, ofiara losu, dupa wołowa, śpiąca królewna, słoń w składzie porcelany

nic

nic, zero, zerowy, próżniowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: