1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "daremny"

Synonim daremny


Synonimy do "daremny":


czczy, nudny, pusty, suchy, bierny, błahy, leniwy, na nic, smutny, stały, banalny, drętwy, gnuśny, jałowy, mozolny, ospały, pasywny, powolny, płonny, wygodny, zbędny, znikomy, żmudny, bezsilny, bezwolny, ciężki, niemrawy, poboczny, próżny, syzyfowy, żółwi, apatyczny, bagatelny, bez sensu, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, monotonny, nadaremny, nadmierny, niecelowy, nieczuły, nieważny, obojętny, pomijalny, statyczny, uporczywy, zbyteczny, ślimaczy, bezpłodny, bezwładny, chroniczny, lewe ręce, marginalny, nieaktywny, nieistotny, niepłodny, niezasadny, niezmienny, nieznaczny, opieszały, otępiały, pomniejszy, rozwlekły, ustawiczny, wytężony, zbywający, bezsensowny, kłopotliwy, nielogiczny, nieruchliwy, nierzeczowy, niespieszny, nonsensowny, ociężały, permanentny, uciążliwy, ślamazarny, bezpodstawny, bezskuteczny, irracjonalny, irrelewantny, nawracający, niedorzeczny, nieefektywny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieskuteczny, zniechęcony, zrezygnowany, bezużyteczny, dalszoplanowy, niepraktyczny, nieracjonalny, nierzutujący, nieskończony, nieużyteczny, niewłaściwy, pracochłonny, przygnębiony, bez racji bytu, bezproduktywny, nie na miejscu, niegodny uwagi, niezauważalny, zobojętniały, bezprzedmiotowy, bezwartościowy, ciągnący się, mało znaczący, niekończący się, pozbawiony treści, sprzeczny z rozumem, niezasługujący na uwagę

Odmiana słowa "daremny":


daremny, daremna, daremną, daremne, daremnego, daremnej, daremnemu, daremni, daremnie, daremno, daremnych, daremnym, daremnymi, niedaremna, niedaremną, niedaremne, niedaremnego, niedaremnej, niedaremnemu, niedaremni, niedaremnie, niedaremno, niedaremny, niedaremnych, niedaremnym, niedaremnymi

Synonimy do "daremny" z podziałem na kategorie:


czczy

czczy, jałowy, płonny, próżny, syzyfowy, bezcelowy, bezowocny, bezpłodny, bezskuteczny, nieefektywny, nieskuteczny, bezproduktywny

nudny

nudny, bierny, leniwy, smutny, drętwy, gnuśny, ospały, pasywny, powolny, wygodny, bezsilny, bezwolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, monotonny, nieczuły, obojętny, statyczny, ślimaczy, bezwładny, nieaktywny, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezpodstawny, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, zobojętniały

daremny

niecelowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: