1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "apatyczny"

Synonim apatyczny


Synonimy do "apatyczny":


nudny, tępy, zimny, bierny, leniwy, oporny, smutny, stały, daremny, drętwy, gnuśny, oschły, ospały, pasywny, powolny, sztywny, uległy, wygodny, zaspany, bezradny, bezsilny, bezwolny, chłodny, lodowaty, lękliwy, niemrawy, nieskory, spokojny, zamarły, żółwi, bezczynny, bezduszny, bezowocny, ciapowaty, drewniany, inercyjny, jak wryty, monotonny, nieczuły, obojętny, osowiały, oziębły, porażony, przeciwny, statyczny, ślimaczy, bez czucia, bezwładny, inercjalny, lewe ręce, nieaktywny, niechętny, nieciekawy, nieprędki, nieruchawy, niezmienny, ogłuszony, oniemiały, opieszały, otępiały, płochliwy, rozwlekły, strachliwy, zblazowany, zdębiały, gamoniowaty, nieruchliwy, nierychliwy, nieskłonny, niespieszny, ociężały, osłupiały, przyćmiony, struchlały, służalczy, zaszokowany, ślamazarny, beznamiętny, bezpodstawny, ciamajdowaty, flegmatyczny, indyferentny, matołkowaty, nieprzytomny, nieskwapliwy, nieśpieszny, odrętwiały, oszołomiony, przytępiony, zdrętwiały, zimnokrwisty, zniechęcony, zrezygnowany, nieposłuszny, nieużyteczny, przygnębiony, nieprzystępny, sparaliżowany, zobojętniały, nierozgarnięty, niezainteresowany, ociągający się, nieinteresujący się

Odmiana słowa "apatyczny":


apatyczny, apatyczna, apatyczną, apatyczne, apatycznego, apatycznej, apatycznemu, apatyczni, apatycznie, apatycznych, apatycznym, apatycznymi, nieapatyczna, nieapatyczną, nieapatyczne, nieapatycznego, nieapatycznej, nieapatycznemu, nieapatyczni, nieapatycznie, nieapatyczny, nieapatycznych, nieapatycznym, nieapatycznymi

Synonimy do "apatyczny" z podziałem na kategorie:


bierny

bierny, gnuśny, obojętny, osowiały, indyferentny, zobojętniały

powolny

powolny, niemrawy, opieszały, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

nudny

nudny, bierny, leniwy, smutny, daremny, drętwy, gnuśny, ospały, pasywny, powolny, wygodny, bezsilny, bezwolny, niemrawy, żółwi, bezczynny, bezowocny, monotonny, nieczuły, obojętny, statyczny, ślimaczy, bezwładny, nieaktywny, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezpodstawny, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, zobojętniały

stały

stały, powolny, niemrawy, spokojny, statyczny, opieszały, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

leniwy

leniwy, obojętny, nieciekawy, niezainteresowany, nieinteresujący się

zimny

zimny, bierny, oschły, chłodny, lodowaty, bezduszny, nieczuły, obojętny, osowiały, oziębły, nieruchawy, zblazowany, beznamiętny, indyferentny, zimnokrwisty, zrezygnowany, nieprzystępny, zobojętniały

tępy

tępy, leniwy, gnuśny, ospały, powolny, niemrawy, żółwi, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, opieszały, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny, matołkowaty, nieużyteczny, nierozgarnięty

zamarły

zamarły, jak wryty, porażony, bez czucia, ogłuszony, oniemiały, zdębiały, osłupiały, przyćmiony, struchlały, zaszokowany, odrętwiały, oszołomiony, zdrętwiały, sparaliżowany

gnuśny

gnuśny, ospały, powolny, żółwi, ślimaczy, nieruchawy, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: