1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "powolny"

Synonim powolny


Synonimy do "powolny":


koci, czczy, karny, korny, miły, nudny, senny, tępy, wolny, bierny, czuły, leniwy, oddany, smutny, stały, znojny, daremny, drętwy, gnuśny, jałowy, mozolny, ospały, pasywny, podatny, poddany, pokorny, potulny, płonny, płynny, skromny, szeroki, słodki, uległy, wygodny, zaspany, zgrabny, żmudny, bezsilny, bezwolny, ciężki, niemrawy, nieskory, omdlały, próżny, skłonny, spokojny, subtelny, syzyfowy, uniżony, wężowy, znużony, łagodny, śpiący, żółwi, apatyczny, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, bezwiedny, ciapowaty, delikatny, monotonny, męczący, nieczuły, nieudolny, obojętny, okrężny, osowiały, podległy, posuwisty, przyjemny, skruszony, statyczny, wrażliwy, zmęczony, ślimaczy, bezpłodny, bezwładny, lewe ręce, nieaktywny, nieprędki, nieruchawy, niezmienny, opieszały, otępiały, poddańczy, posłuszny, rozwlekły, gamoniowaty, mechaniczny, nieruchliwy, nierychliwy, niespieszny, niezręczny, ociężały, sprężysty, sympatyczny, służalczy, uciążliwy, zdominowany, zwiotczały, ślamazarny, automatyczny, bezpodstawny, bezskuteczny, ciamajdowaty, flegmatyczny, indyferentny, katorżniczy, matołkowaty, nieefektywny, nieprzytomny, nieskuteczny, nieśpieszny, nieświadomy, odrętwiały, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, powłóczysty, przygnębiony, bezproduktywny, bezrefleksyjny, opóźniający, serwilistyczny, sparaliżowany, zobojętniały, nierozgarnięty, zdyscyplinowany

Odmiana słowa "powolny":


powolny, niepowolna, niepowolną, niepowolne, niepowolnego, niepowolnej, niepowolnemu, niepowolni, niepowolnie, niepowolny, niepowolnych, niepowolnym, niepowolnymi, powolna, powolną, powolne, powolnego, powolnej, powolnemu, powolni, powolnie, powolnych, powolnym, powolnymi

Synonimy do "powolny" z podziałem na kategorie:


powolny

niemrawy, apatyczny, opieszały, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

leniwy

leniwy, gnuśny, ospały, żółwi, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, nieużyteczny, opóźniający

korny

korny, pokorny, potulny, skromny, posłuszny

podatny

podatny, uległy, skłonny, podległy

bierny

bierny, gnuśny, niemrawy, apatyczny, obojętny, osowiały, opieszały, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny, indyferentny, odrętwiały, zobojętniały

nudny

nudny, bierny, leniwy, smutny, daremny, drętwy, gnuśny, ospały, pasywny, wygodny, bezsilny, bezwolny, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, monotonny, nieczuły, obojętny, statyczny, ślimaczy, bezwładny, nieaktywny, niezmienny, opieszały, otępiały, rozwlekły, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezpodstawny, zniechęcony, zrezygnowany, nieużyteczny, przygnębiony, zobojętniały

czczy

czczy, leniwy, daremny, gnuśny, jałowy, ospały, płonny, niemrawy, próżny, syzyfowy, żółwi, bezcelowy, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, bezpłodny, lewe ręce, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, bezskuteczny, nieefektywny, nieskuteczny, nieużyteczny, bezproduktywny

znojny

znojny, mozolny, żmudny, ciężki, męczący, nieudolny, niezręczny, ociężały, uciążliwy, katorżniczy

stały

stały, niemrawy, spokojny, apatyczny, statyczny, opieszały, gamoniowaty, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

tępy

tępy, leniwy, gnuśny, ospały, niemrawy, żółwi, apatyczny, bezczynny, bezowocny, ślimaczy, lewe ręce, opieszały, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny, matołkowaty, nieużyteczny, nierozgarnięty

senny

senny, leniwy, gnuśny, ospały, niemrawy, znużony, śpiący, żółwi, bezczynny, bezowocny, osowiały, zmęczony, ślimaczy, opieszały, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, nieużyteczny

karny

karny, korny, miły, czuły, oddany, podatny, poddany, pokorny, potulny, słodki, uległy, subtelny, łagodny, delikatny, przyjemny, wrażliwy, posłuszny, sympatyczny, zdyscyplinowany

koci

koci, płynny, szeroki, zgrabny, wężowy, okrężny, posuwisty, sprężysty, powłóczysty

gnuśny

gnuśny, ospały, żółwi, apatyczny, ślimaczy, nieruchawy, gamoniowaty, nieruchliwy, niespieszny, ociężały, ślamazarny, flegmatyczny

pokorny

pokorny, potulny, uległy, bezwolny, uniżony, poddańczy, służalczy, zdominowany, serwilistyczny

wolny

wolny, leniwy, żółwi, ślimaczy, nieruchawy, nieruchliwy, ociężały
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: