1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "skromny"

Synonim skromny


Synonimy do "skromny":


cny, nagi, tyci, bidny, chudy, cichy, dobry, dziki, goły, korny, lichy, marny, mały, mdły, miły, niemy, niski, prawy, pusty, ubogi, zacny, biedny, cienki, czysty, drobny, ludowy, matowy, mierny, nikły, pieski, prosty, rzadki, skryty, skąpy, surowy, słaby, twardy, ulotny, wierny, wiotki, wąski, banalny, godziwy, kiepski, lojalny, malutki, mglisty, mizerny, miękki, moralny, nieufny, nędzny, otwarty, pokorny, potulny, powolny, rozmyty, smukły, szczery, toporny, uczciwy, wiejski, wątły, zgrabny, znikomy, zwiewny, zwykły, ciężki, cnotliwy, grzeczny, mrukliwy, nieduży, nieobyty, niewinny, normalny, przaśny, spokojny, subtelny, taktowny, tyciutki, układny, uprzejmy, zetlały, zgrzebny, ścisły, śladowy, święty, chłopski, dziewiczy, literalny, milczący, naturalny, niebogaty, nieliczny, nieobfity, niewielki, niuansowy, obyczajny, opłakany, plebejski, porządny, pospolity, przelotny, szczupły, wstydliwy, wyblakły, wysmukły, zwyczajny, żałosny, ascetyczny, karłowaty, mało wart, nieczęsty, nieozdobny, niezasobny, nieznaczny, posłuszny, prymitywny, przygasły, przyzwoity, szlachetny, słabiutki, zniszczony, zrujnowany, bez zarzutu, bezgrzeszny, borsukowaty, filigranowy, małomówny, miniaturowy, nieokazały, niepokaźny, niepożywny, nierozmowny, nieuchwytny, niewybredny, niezamożny, nieśmiały, ograniczony, przeciętny, przydymiony, przyćmiony, rozproszony, spartański, sporadyczny, symboliczny, umiarkowany, w porządku, beznadziejny, bezpośredni, kanonizowany, nieuchwycony, nieurodzajny, niewyszukany, siermiężny, sprawiedliwy, stereotypowy, żołnierski, mikroskopijny, niczego sobie, niewychwycony, nisko płatny, prostolinijny, przygnębiony, słabiuteńki, introwertyczny, mało wyraźny, niedostateczny, niewymagający, niewyzywający, powściągliwy, słabo płatny, niezarozumiały, niskokaloryczny, dobrze wychowany, godny ubolewania, niewykształcony, bezpretensjonalny, ledwo zauważalny, niewystarczający, niezarejestrowany, pełny wyrzeczeń, pozbawiony wygód, ledwo dostrzegalny, zamknięty w sobie, godny pożałowania, godzien politowania, pożałowania godny, w opłakanym stanie, niemający znaczenia, szybko przemijający, trudny do obserwacji, trudny do uchwycenia, niewyrobiony towarzysko, zachowujący się dobrze, nierzucający się w oczy

Odmiana słowa "skromny":


skromny, nieskromna, nieskromną, nieskromne, nieskromnego, nieskromnej, nieskromnemu, nieskromni, nieskromnie, nieskromny, nieskromnych, nieskromnym, nieskromnymi, skromna, skromną, skromne, skromnego, skromnej, skromnemu, skromni, skromnie, skromnych, skromnym, skromnymi

Synonimy do "skromny" z podziałem na kategorie:


skromny

bezpretensjonalny

cichy

cichy

nikły

nikły, szczupły, filigranowy

moralny

moralny, grzeczny, obyczajny, przyzwoity

korny

korny, pokorny, potulny, powolny, posłuszny

ubogi

ubogi, skąpy, nieobfity, szczupły, nieurodzajny

prosty

prosty, surowy, zgrzebny, niewyszukany

surowy

surowy, zgrzebny, ascetyczny, spartański, siermiężny, pełny wyrzeczeń

chudy

chudy, lichy, marny, ubogi, biedny, kiepski, mizerny, nędzny, ascetyczny, mało wart, zniszczony, zrujnowany, niepożywny, spartański, niskokaloryczny

cny

cny, dobry, miły, prawy, zacny, czysty, wierny, godziwy, lojalny, moralny, uczciwy, cnotliwy, niewinny, święty, dziewiczy, porządny, wstydliwy, przyzwoity, szlachetny, bez zarzutu, bezgrzeszny, nieśmiały, kanonizowany, sprawiedliwy, prostolinijny

tyci

tyci, mały, cienki, drobny, nikły, wiotki, malutki, smukły, zgrabny, tyciutki, szczupły, wysmukły, karłowaty, filigranowy, miniaturowy

dobry

dobry, miły, grzeczny, spokojny, taktowny, układny, uprzejmy, posłuszny, przyzwoity, dobrze wychowany, zachowujący się dobrze

bidny

bidny, chudy, lichy, marny, mały, niski, ubogi, biedny, cienki, mierny, pieski, skąpy, słaby, wąski, kiepski, mizerny, nędzny, wątły, nieobfity, opłakany, żałosny, beznadziejny, nieurodzajny, niemający znaczenia

mdły

mdły, matowy, nikły, rzadki, skąpy, ulotny, mglisty, miękki, rozmyty, wątły, zwiewny, subtelny, zetlały, śladowy, nieliczny, niuansowy, przelotny, szczupły, wyblakły, nieczęsty, nieznaczny, przygasły, słabiutki, filigranowy, nieuchwytny, przydymiony, przyćmiony, rozproszony, sporadyczny, nieuchwycony, niewychwycony, słabiuteńki, mało wyraźny, ledwo zauważalny, niezarejestrowany, ledwo dostrzegalny, szybko przemijający, trudny do obserwacji, trudny do uchwycenia

ludowy

ludowy, prosty, szczery, wiejski, przaśny, chłopski, plebejski, pospolity, zwyczajny, prymitywny, przeciętny, bezpośredni, stereotypowy, prostolinijny, niewykształcony

mały

mały, ubogi, nikły, skąpy, mizerny

biedny

biedny, niebogaty, niezamożny, nisko płatny, słabo płatny

nagi

nagi, goły, pusty, prosty, surowy, twardy, ciężki, zgrzebny, literalny, ascetyczny, spartański, niewyszukany, siermiężny, żołnierski, pozbawiony wygód

lichy

lichy, ubogi, wąski, mizerny, nędzny, opłakany

skąpy

skąpy, wąski, ścisły, nieliczny, szczupły, symboliczny

dziki

dziki, nieufny, cnotliwy, nieobyty, wstydliwy, nieśmiały, niewyrobiony towarzysko
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: