1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ograniczony"

Synonim ograniczony


Synonimy do "ograniczony":


kiep, laik, mini, tyci, debil, durny, mały, niski, pacan, tępy, tłuk, ubogi, zbity, ciasny, ciemny, drobny, gęsty, głupi, naiwny, nikły, ramowy, rzadki, skąpy, tępak, wąski, zwarty, bałwan, głupek, imbecyl, mizerny, skromny, spoisty, abderyta, głupiec, głuptas, ignorant, knajacki, napięty, nie tego, nieduży, obcisły, oszołom, urywkowy, wsteczny, wulgarny, zacofany, zdawkowy, ścisły, śladowy, bezcelowy, durnowaty, dziecinny, karczemny, minimalny, nieliczny, niemądry, niepełny, nieuczony, niewielki, prostacki, przygłup, reakcyjny, szczupły, treściwy, ułamkowy, zastygły, bezmyślny, dopasowany, infantylny, kompaktowy, limitowany, nieczęsty, nieuważny, nieznaczny, otumaniony, pomyleniec, precyzyjny, prymitywny, regresywny, stłoczony, tradycyjny, zakrzepły, zapyziały, zawężony, bezsensowny, błazeński, częściowy, filisterski, głupkowaty, kołtuński, niegrzeczny, nieociosany, nieokazały, niepokaźny, niewybredny, obskurancki, przygłupek, przypadkowy, sporadyczny, symboliczny, syntetyczny, szczątkowy, umiarkowany, zachowawczy, jednostronny, lekkomyślny, matołkowaty, mało bystry, niekompletny, nieokrzesany, nieostrożny, nierozważny, niewyszukany, parafiański, zagęszczony, zasklepiały, zaściankowy, konserwatywny, mikroskopijny, nienowoczesny, nieoświecony, niepiśmienny, niepostępowy, nieracjonalny, półgłówek, skondensowany, niedostateczny, prowincjonalny, reglamentowany, źle wychowany, bezprzedmiotowy, fragmentaryczny, niecywilizowany, nieinteligentny, nierozgarnięty, w złym guście, z gruba ciosany, niedoświadczony, nieprzewidujący, niewykształcony, małomiasteczkowy, nieodpowiedzialny, nieprzepuszczalny, niespełna rozumu, niewystarczający, drobnomieszczański, niezbyt inteligentny, brakuje mu piątej klepki, z ograniczoną odpowiedzialnością

Odmiana słowa "ograniczony":


ograniczony, nieograniczeni, nieograniczona, nieograniczoną, nieograniczone, nieograniczonego, nieograniczonej, nieograniczonemu, nieograniczony, nieograniczonych, nieograniczonym, nieograniczonymi, ograniczeni, ograniczona, ograniczoną, ograniczone, ograniczonego, ograniczonej, ograniczonemu, ograniczonych, ograniczonym, ograniczonymi

Synonimy do "ograniczony" z podziałem na kategorie:


mały

mały, zbity, ciasny, wąski, obcisły

zacofany

zacofany, otumaniony, zapyziały, kołtuński, parafiański, zaściankowy, drobnomieszczański

limitowany

limitowany, zawężony, reglamentowany

wąski

wąski, nieznaczny

ograniczony

z ograniczoną odpowiedzialnością

tępy

tępy, głupi, naiwny, bezcelowy, dziecinny, bezmyślny, infantylny, nieuważny, bezsensowny, błazeński, głupkowaty, przypadkowy, lekkomyślny, nieostrożny, nierozważny, nieracjonalny, bezprzedmiotowy, nieprzewidujący

ciasny

ciasny, zawężony

durny

durny, tępy, głupi, nie tego, durnowaty, niemądry, mało bystry, nierozgarnięty, niedoświadczony, nieodpowiedzialny, niezbyt inteligentny, brakuje mu piątej klepki

kiep

kiep, laik, debil, pacan, tępy, tłuk, głupi, tępak, bałwan, głupek, imbecyl, abderyta, głupiec, głuptas, ignorant, oszołom, niemądry, przygłup, pomyleniec, przygłupek, półgłówek, nieinteligentny, niespełna rozumu

wsteczny

wsteczny, zacofany, reakcyjny, otumaniony, regresywny, zapyziały, kołtuński, obskurancki, zasklepiały, zaściankowy, niepostępowy, drobnomieszczański

tyci

tyci, mały, niski, drobny, skąpy, skromny, nieduży, niewielki, szczupły, niedostateczny, niewystarczający

knajacki

knajacki, wulgarny, karczemny, prostacki, prymitywny, niegrzeczny, nieociosany, niewybredny, nieokrzesany, niewyszukany, źle wychowany, niecywilizowany, w złym guście, z gruba ciosany

mini

mini, nikły, rzadki, urywkowy, zdawkowy, śladowy, minimalny, nieliczny, niepełny, ułamkowy, nieczęsty, nieznaczny, częściowy, sporadyczny, szczątkowy, niekompletny, fragmentaryczny

ubogi

ubogi, wąski

ciemny

ciemny, wsteczny, zacofany, nieuczony, reakcyjny, zastygły, otumaniony, regresywny, tradycyjny, zakrzepły, zapyziały, kołtuński, obskurancki, zachowawczy, parafiański, zasklepiały, zaściankowy, konserwatywny, nienowoczesny, nieoświecony, niepiśmienny, niepostępowy, prowincjonalny, niewykształcony, małomiasteczkowy, drobnomieszczański
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: