1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "precyzyjny"

Synonim precyzyjny


Synonimy do "precyzyjny":


celny, dobry, jasny, mały, obyty, pewny, pilny, udany, zbity, bystry, ciasny, czuły, pełny, prosty, ramowy, rasowy, trafny, uparty, wierny, wąski, zgodny, biegły, ciekawy, fachowy, godziwy, gorliwy, istotny, krótki, lojalny, mozolny, ocykany, sprawny, wprawny, wyborny, wątły, zasadny, żmudny, akuratny, badawczy, czytelny, klarowny, napięty, obcisły, obeznany, oblatany, obszerny, poprawny, rzeczowy, rzetelny, staranny, stosowny, sumienny, słuszny, trzeźwy, uczulony, wnikliwy, wyraźny, wytrawny, zręczny, zupełny, ścisły, adekwatny, bezsporny, ciekawski, delikatny, dokładny, dosłowny, drażliwy, ewidentny, faktyczny, gruntowny, głęboki, konkretny, literalny, należyty, oczywisty, rozsądny, skrzętny, troskliwy, w sam raz, wprawiony, wrażliwy, wyrazisty, wyrobiony, zapoznany, zwięzły, akrybiczny, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, dopasowany, niezawiły, odpowiedni, otrzaskany, punktualny, wyostrzony, właściwy, drobiazgowy, kompetentny, kongruentny, małostkowy, ograniczony, pedantyczny, prawidłowy, skrupulatny, wymagający, wyćwiczony, zdecydowany, zrozumiały, drobnostkowy, jednoznaczny, niewątpliwy, zaawansowany, zaznajomiony, zdefiniowany, zorientowany, dobrze oddany, doświadczony, niedwuznaczny, profesjonalny, rygorystyczny, skondensowany, szczegółowy, wychwytujący, wyczerpujący, znający się, benedyktyński, godny zaufania, nadający się, żądny wiedzy, jak się patrzy, wykwalifikowany, ze znajomością, bogaty w szczegóły, niebudzący wątpliwości

Odmiana słowa "precyzyjny":


precyzyjny, nieprecyzyjna, nieprecyzyjną, nieprecyzyjne, nieprecyzyjnego, nieprecyzyjnej, nieprecyzyjnemu, nieprecyzyjni, nieprecyzyjnie, nieprecyzyjny, nieprecyzyjnych, nieprecyzyjnym, nieprecyzyjnymi, precyzyjna, precyzyjną, precyzyjne, precyzyjnego, precyzyjnej, precyzyjnemu, precyzyjni, precyzyjnie, precyzyjnych, precyzyjnym, precyzyjnymi

Synonimy do "precyzyjny" z podziałem na kategorie:


celny

celny, trafny, dokładny

czuły

czuły, wprawny, wrażliwy, wyostrzony, wyćwiczony, wychwytujący

wierny

wierny, zgodny, ścisły, dokładny, dobrze oddany

ścisły

ścisły, dokładny, drobiazgowy, skrupulatny

rzetelny

rzetelny, dokładny, akrybiczny, benedyktyński

dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, ścisły, adekwatny, dokładny, należyty, w sam raz, odpowiedni, punktualny, właściwy, drobiazgowy, kongruentny, skrupulatny, nadający się, jak się patrzy

mały

mały, zbity, ciasny, ramowy, wąski, napięty, obcisły, ścisły, dopasowany, ograniczony

bystry

bystry, czuły, delikatny, wrażliwy

istotny

istotny, akuratny, obszerny, staranny, zupełny, ścisły, dokładny, gruntowny, głęboki, detaliczny, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, drobnostkowy, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

uparty

uparty, ciekawy, badawczy, staranny, wnikliwy, ścisły, ciekawski, dokładny, detaliczny, drobiazgowy, małostkowy, pedantyczny, skrupulatny, drobnostkowy, rygorystyczny, szczegółowy, żądny wiedzy

jasny

jasny, bystry, prosty, czytelny, klarowny, trzeźwy, wyraźny, bezsporny, ewidentny, konkretny, oczywisty, wyrazisty, niezawiły, zdecydowany, zrozumiały, jednoznaczny, niewątpliwy, niedwuznaczny, niebudzący wątpliwości

rzeczowy

rzeczowy, konkretny, rozsądny, wyrazisty, zdecydowany

wprawny

wprawny, dokładny, skrupulatny, wyćwiczony

pilny

pilny, gorliwy, mozolny, żmudny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, ścisły, dokładny, gruntowny, głęboki, skrzętny, troskliwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

wąski

wąski, ścisły

pewny

pewny, wierny, zgodny, rzetelny, ścisły, dokładny

obyty

obyty, czuły, rasowy, biegły, fachowy, ocykany, sprawny, wprawny, obeznany, oblatany, wytrawny, zręczny, wprawiony, wrażliwy, wyrobiony, zapoznany, otrzaskany, wyostrzony, kompetentny, wyćwiczony, zaawansowany, zaznajomiony, zorientowany, doświadczony, profesjonalny, wychwytujący, znający się, wykwalifikowany, ze znajomością
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: