Synonim kongruentny

Lista synonimów do kongruentny:


cny, celny, dobry, udany, zacny, celowy, trafny, zdatny, zgodny, dobrany, dogodny, godziwy, moralny, uczciwy, wygodny, akuratny, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, ścisły, adekwatny, dokładny, należyty, pasujący, pomyślny, porządny, przydatny, w sam raz, dopasowany, odpowiedni, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, umiejętny, właściwy, bez zarzutu, drobiazgowy, skrupulatny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, przystający, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, odpowiadający, wystarczający, jak się patrzy, równobrzmiący, dający się zastosować

Odmiana słowa kongruentny:


kongruentny, kongruentna, kongruentną, kongruentne, kongruentnego, kongruentnej, kongruentnemu, kongruentni, kongruentnych, kongruentnym, kongruentnymi, niekongruentna, niekongruentną, niekongruentne, niekongruentnego, niekongruentnej, niekongruentnemu, niekongruentni, niekongruentny, niekongruentnych, niekongruentnym, niekongruentnymi

Synonimy do "kongruentny" z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, nadający się
kongruentny
przystający
cny
cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy
celowy
celowy, trafny, zdatny, zgodny, godziwy, akuratny, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, właściwy, jak się patrzy
celny
celny, dobry, udany, trafny, zgodny, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, dokładny, pasujący, dopasowany, odpowiedni, umiejętny, właściwy, nadający się
trafny
trafny, zgodny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, właściwy, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
W naszym słowniku znajduje się 52 synonimów dla słowa: "kongruentny". Między innymi: dobry, udany, zacny. Słowo "kongruentny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.