1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "skrupulatny"

Synonim skrupulatny


Synonimy do "skrupulatny":


cały, celny, dobry, pilny, baczny, bystry, ciasny, czujny, czuły, dbały, oddany, oporny, pełny, skryty, trafny, trudny, uparty, wierny, wysoki, zgodny, znojny, ciekawy, godziwy, gorliwy, istotny, lojalny, mozolny, ochoczy, solidny, totalny, uczciwy, uważny, wprawny, żmudny, akuratny, badawczy, ciężki, grzeczny, misterny, mrówczy, obszerny, poprawny, poważny, rzetelny, staranny, stosowny, sumienny, syzyfowy, słuszny, wnikliwy, wyraźny, wyuczony, zapalony, zażarty, zupełny, łagodny, ścisły, żarliwy, absolutny, adekwatny, ciekawski, cierpliwy, dokładny, dosłowny, dyskretny, faktyczny, gruntowny, głęboki, kompletny, literalny, myślący, należyty, niełatwy, ostrożny, pracowity, przezorny, rozległy, roztropny, rozważny, skrzętny, stateczny, troskliwy, w sam raz, wytrwały, wyważony, zawzięty, całkowity, detaliczny, dociekliwy, dogłębny, dokumentny, doskonały, erudycyjny, odpowiedni, powszechny, precyzyjny, punktualny, skończony, tajemniczy, tytaniczny, wytężony, właściwy, zagorzały, analityczny, drobiazgowy, kongruentny, kłopotliwy, małostkowy, opiekuńczy, pedantyczny, prawidłowy, przenikliwy, przykładny, uciążliwy, umiarkowany, uniwersalny, wymagający, wyćwiczony, bezwzględny, drobnostkowy, obowiązkowy, utalentowany, zdefiniowany, dobrze oddany, pracochłonny, rygorystyczny, skomplikowany, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, benedyktyński, godny zaufania, nadający się, odpowiedzialny, powściągliwy, wielozadaniowy, żądny wiedzy, jak się patrzy, trzeźwo myślący, wszechogarniający, bogaty w szczegóły

Odmiana słowa "skrupulatny":


skrupulatny, nieskrupulatna, nieskrupulatną, nieskrupulatne, nieskrupulatnego, nieskrupulatnej, nieskrupulatnemu, nieskrupulatni, nieskrupulatnie, nieskrupulatny, nieskrupulatnych, nieskrupulatnym, nieskrupulatnymi, skrupulatna, skrupulatną, skrupulatne, skrupulatnego, skrupulatnej, skrupulatnemu, skrupulatni, skrupulatnie, skrupulatnych, skrupulatnym, skrupulatnymi

Synonimy do "skrupulatny" z podziałem na kategorie:


istotny

istotny, wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, szczegółowy

ścisły

ścisły, dokładny, precyzyjny, drobiazgowy

pilny

pilny, gorliwy, staranny, sumienny, dokładny, skrzętny, troskliwy

dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, ścisły, adekwatny, dokładny, należyty, w sam raz, odpowiedni, precyzyjny, punktualny, właściwy, drobiazgowy, kongruentny, nadający się, jak się patrzy

wnikliwy

wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, drobiazgowy, szczegółowy

celny

celny, pełny, wierny, zgodny, gorliwy, lojalny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania

uparty

uparty, ciekawy, badawczy, staranny, wnikliwy, ścisły, ciekawski, dokładny, detaliczny, precyzyjny, drobiazgowy, małostkowy, pedantyczny, drobnostkowy, rygorystyczny, szczegółowy, żądny wiedzy

oporny

oporny, trudny, znojny, mozolny, żmudny, ciężki, mrówczy, syzyfowy, cierpliwy, niełatwy, pracowity, wytrwały, tytaniczny, wytężony, kłopotliwy, uciążliwy, wymagający, pracochłonny, skomplikowany, benedyktyński

baczny

baczny, czujny, dbały, skryty, uważny, grzeczny, łagodny, dyskretny, ostrożny, przezorny, roztropny, rozważny, stateczny, wyważony, tajemniczy, umiarkowany, powściągliwy, trzeźwo myślący

wprawny

wprawny, dokładny, precyzyjny, wyćwiczony

misterny

misterny, obszerny, wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, głęboki, rozległy, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, analityczny, drobiazgowy, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

wierny

wierny, zgodny, ścisły, dokładny, literalny, precyzyjny, drobiazgowy, prawidłowy

bystry

bystry, ciekawy, uważny, badawczy, wnikliwy, zupełny, ciekawski, dokładny, gruntowny, głęboki, myślący, całkowity, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, przenikliwy, szczegółowy, żądny wiedzy

dokładny

dokładny, erudycyjny, drobiazgowy, uniwersalny, utalentowany, wszechstronny, wielozadaniowy

cały

cały, pełny, wysoki, istotny, totalny, wnikliwy, wyuczony, zupełny, absolutny, dokładny, gruntowny, głęboki, kompletny, całkowity, dogłębny, dokumentny, doskonały, powszechny, skończony, drobiazgowy, bezwzględny, szczegółowy, wszechogarniający
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: