1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "odpowiedni"

Synonim odpowiedni


Synonimy do "odpowiedni":


cny, dany, celny, dobry, fajny, klawy, prawy, udany, zacny, znany, bliski, bratni, bystry, celowy, fajowy, oparty, owocny, rzutki, równy, trafny, zdatny, zdolny, zdrowy, zgodny, dobrany, dogodny, giętki, godziwy, jednaki, krótki, moralny, niezły, podobny, pomocny, płatny, scalony, sprawny, uczciwy, wiadomy, wyborny, wydajny, wygodny, wzorowy, zajęty, zasadny, zgrabny, akuratny, chłonny, doborowy, dowcipny, intratny, należny, normalny, odlotowy, odnośny, pojętny, pokrewny, poprawny, rentowny, skłonny, sposobny, stosowny, słuszny, tożsamy, ustalony, wskazany, wspólny, zalecany, zależny, zbieżny, zmyślny, zyskowny, łaskawy, ścisły, adekwatny, dochodowy, dokładny, efektywny, jako taki, jednakowy, konkretny, korzystny, należyty, obdarzony, obłędny, odjazdowy, optymalny, paralelny, pasujący, pomyślny, porządny, poręczny, potrzebny, pozytywny, przydatny, przyjemny, przytulny, regularny, rozsądny, skuteczny, szczęsny, tego typu, terminowy, użytkowy, w sam raz, warunkowy, zbawienny, zbliżony, związany, zwięzły, życzliwy, dopasowany, harmonijny, identyczny, komfortowy, może być, na miejscu, nienaganny, obiektywny, określony, opłacalny, pomysłowy, powiązany, pożądany, praktyczny, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, siostrzany, skojarzony, umiejętny, uzdolniony, użyteczny, wyznaczony, właściwy, analogiczny, bez zarzutu, bezbłędny, bliźniaczy, dostateczny, dostosowany, drobiazgowy, kongruentny, korelacyjny, połączony, pożyteczny, prawidłowy, przykładny, przytoczony, skrupulatny, sprzężony, uzasadniony, uśredniony, w porządku, wyśmienity, zasłużony, błyskotliwy, dość dobry, ekwiwalentny, ergonomiczny, funkcjonalny, inteligentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, przybliżony, przystający, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, sprawiedliwy, sprzyjający, szczęśliwy, tego rodzaju, utalentowany, uwarunkowany, uzależniony, wartościowy, zaadaptowany, do przyjęcia, nie byle jaki, nie najgorszy, optymistyczny, porównywalny, przystosowany, równorzędny, równoznaczny, skondensowany, towarzyszący, współmierny, zadowalający, całkiem dobry, dobrze płatny, nadający się, obowiązujący, odpowiadający, proporcjonalny, wystarczający, zdeterminowany, zharmonizowany, godny pochwały, jak się patrzy, należący się, równobrzmiący, współzależny, równokształtny, usprawiedliwiony, wyselekcjonowany, pokrywający się, przyporządkowany, łatwo kojarzący, będący na rękę, pełnowartościowy, pozbawiony błędów, wystarczająco dobry, przynoszący korzyść, uwieńczony powodzeniem, dający się zastosować

Odmiana słowa "odpowiedni":


odpowiedni, nieodpowiedni, nieodpowiednia, nieodpowiednią, nieodpowiednich, nieodpowiednie, nieodpowiedniego, nieodpowiedniej, nieodpowiedniemu, nieodpowiednim, nieodpowiednimi, nieodpowiednio, odpowiednia, odpowiednią, odpowiednich, odpowiednie, odpowiedniego, odpowiedniej, odpowiedniemu, odpowiednim, odpowiednimi, odpowiednio

Synonimy do "odpowiedni" z podziałem na kategorie:


dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, właściwy, kongruentny, nadający się

zdatny

zdatny, sposobny, stosowny, przydatny, właściwy, nadający się, dający się zastosować

dobrany

dobrany, pasujący, dopasowany, dostosowany, zaadaptowany, przystosowany, nadający się, zharmonizowany, przyporządkowany

celny

celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, dokładny, należyty, zwięzły, precyzyjny, właściwy, skondensowany

celowy

celowy, pomocny, zasadny, stosowny, słuszny, wskazany, korzystny, należyty, potrzebny, na miejscu, pożądany

dany

dany, znany, wiadomy, odnośny, ustalony, konkretny, określony, przytoczony

dogodny

dogodny

sprawny

sprawny, wydajny, efektywny, optymalny, skuteczny, właściwy, prawidłowy, funkcjonalny

cny

cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy

należny

należny, stosowny, słuszny, właściwy, zasłużony

płatny

płatny, należny, stosowny

bystry

bystry, rzutki, trafny, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, skłonny, sposobny, obdarzony, umiejętny, uzdolniony, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, łatwo kojarzący

zdrowy

zdrowy, dogodny, wygodny, łaskawy, korzystny, pomyślny, szczęsny, życzliwy, pożądany, sprzyjający, szczęśliwy, będący na rękę, uwieńczony powodzeniem

akuratny

akuratny, terminowy, punktualny, właściwy

słuszny

słuszny, należyty, jak się patrzy

sposobny

sposobny, umiejętny

wygodny

wygodny, zgrabny, zmyślny, pasujący, poręczny, przydatny, przyjemny, przytulny, komfortowy, pożyteczny, ergonomiczny, funkcjonalny

bliski

bliski, bratni, równy, zgodny, jednaki, podobny, pokrewny, tożsamy, wspólny, zbieżny, adekwatny, jednakowy, paralelny, tego typu, zbliżony, identyczny, siostrzany, analogiczny, bliźniaczy, uśredniony, ekwiwalentny, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, tego rodzaju, porównywalny, równorzędny, równoznaczny, współmierny, odpowiadający, proporcjonalny, równokształtny, pokrywający się

trafny

trafny, zgodny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, właściwy, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący

udany

udany, zgrabny, pomysłowy

oparty

oparty, scalony, zajęty, stosowny, zależny, warunkowy, związany, określony, powiązany, skojarzony, wyznaczony, korelacyjny, połączony, sprzężony, równoczesny, uwarunkowany, uzależniony, towarzyszący, zdeterminowany, współzależny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: