1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "odpowiedni"

Synonim odpowiedni

Lista synonimów do odpowiedni:


cny, dany, celny, dobry, fajny, klawy, prawy, udany, zacny, znany, bliski, bratni, bystry, celowy, fajowy, oparty, owocny, rzutki, równy, trafny, zdatny, zdolny, zdrowy, zgodny, dobrany, dogodny, giętki, godziwy, jednaki, krótki, moralny, niezły, podobny, pomocny, płatny, scalony, sprawny, uczciwy, wiadomy, wyborny, wydajny, wygodny, wzorowy, zajęty, zasadny, zgrabny, akuratny, chłonny, doborowy, dowcipny, intratny, należny, normalny, odlotowy, odnośny, pojętny, pokrewny, poprawny, rentowny, skłonny, sposobny, stosowny, słuszny, tożsamy, ustalony, wskazany, wspólny, zalecany, zależny, zbieżny, zmyślny, zyskowny, łaskawy, ścisły, adekwatny, dochodowy, dokładny, efektywny, jako taki, jednakowy, konkretny, korzystny, należyty, obdarzony, obłędny, odjazdowy, optymalny, paralelny, pasujący, pomyślny, porządny, poręczny, potrzebny, pozytywny, przydatny, przyjemny, przytulny, regularny, rozsądny, skuteczny, szczęsny, tego typu, terminowy, użytkowy, w sam raz, warunkowy, zbawienny, zbliżony, związany, zwięzły, życzliwy, dopasowany, harmonijny, identyczny, komfortowy, może być, na miejscu, nienaganny, obiektywny, określony, opłacalny, pomysłowy, powiązany, pożądany, praktyczny, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, siostrzany, skojarzony, umiejętny, uzdolniony, użyteczny, wyznaczony, właściwy, analogiczny, bez zarzutu, bezbłędny, bliźniaczy, dostateczny, dostosowany, drobiazgowy, kongruentny, korelacyjny, połączony, pożyteczny, prawidłowy, przykładny, przytoczony, skrupulatny, sprzężony, uzasadniony, uśredniony, w porządku, wyśmienity, zasłużony, błyskotliwy, dość dobry, ekwiwalentny, ergonomiczny, funkcjonalny, inteligentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, przybliżony, przystający, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, sprawiedliwy, sprzyjający, szczęśliwy, tego rodzaju, utalentowany, uwarunkowany, uzależniony, wartościowy, zaadaptowany, do przyjęcia, nie byle jaki, nie najgorszy, optymistyczny, porównywalny, przystosowany, równorzędny, równoznaczny, skondensowany, towarzyszący, współmierny, zadowalający, całkiem dobry, dobrze płatny, nadający się, obowiązujący, odpowiadający, proporcjonalny, wystarczający, zdeterminowany, zharmonizowany, godny pochwały, jak się patrzy, należący się, równobrzmiący, współzależny, równokształtny, usprawiedliwiony, wyselekcjonowany, pokrywający się, przyporządkowany, łatwo kojarzący, będący na rękę, pełnowartościowy, pozbawiony błędów, wystarczająco dobry, przynoszący korzyść, uwieńczony powodzeniem, dający się zastosować

Odmiana słowa odpowiedni:


odpowiedni, nieodpowiedni, nieodpowiednia, nieodpowiednią, nieodpowiednich, nieodpowiednie, nieodpowiedniego, nieodpowiedniej, nieodpowiedniemu, nieodpowiednim, nieodpowiednimi, nieodpowiednio, odpowiednia, odpowiednią, odpowiednich, odpowiednie, odpowiedniego, odpowiedniej, odpowiedniemu, odpowiednim, odpowiednimi, odpowiednio

Synonimy do odpowiedni z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, zgodny, godziwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, właściwy, kongruentny, nadający się
zdatny
zdatny, sposobny, stosowny, przydatny, właściwy, nadający się, dający się zastosować
dobrany
dobrany, pasujący, dopasowany, dostosowany, zaadaptowany, przystosowany, nadający się, zharmonizowany, przyporządkowany
celny
celny, udany, trafny, krótki, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, dokładny, należyty, zwięzły, precyzyjny, właściwy, skondensowany
celowy
celowy, pomocny, zasadny, stosowny, słuszny, wskazany, korzystny, należyty, potrzebny, na miejscu, pożądany
dany
dany, znany, wiadomy, odnośny, ustalony, konkretny, określony, przytoczony
dogodny
dogodny
sprawny
sprawny, wydajny, efektywny, optymalny, skuteczny, właściwy, prawidłowy, funkcjonalny
cny
cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy
należny
należny, stosowny, słuszny, właściwy, zasłużony
płatny
płatny, należny, stosowny
bystry
bystry, rzutki, trafny, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, skłonny, sposobny, obdarzony, umiejętny, uzdolniony, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, łatwo kojarzący
zdrowy
zdrowy, dogodny, wygodny, łaskawy, korzystny, pomyślny, szczęsny, życzliwy, pożądany, sprzyjający, szczęśliwy, będący na rękę, uwieńczony powodzeniem
akuratny
akuratny, terminowy, punktualny, właściwy
słuszny
słuszny, należyty, jak się patrzy
sposobny
sposobny, umiejętny
wygodny
wygodny, zgrabny, zmyślny, pasujący, poręczny, przydatny, przyjemny, przytulny, komfortowy, pożyteczny, ergonomiczny, funkcjonalny
bliski
bliski, bratni, równy, zgodny, jednaki, podobny, pokrewny, tożsamy, wspólny, zbieżny, adekwatny, jednakowy, paralelny, tego typu, zbliżony, identyczny, siostrzany, analogiczny, bliźniaczy, uśredniony, ekwiwalentny, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, tego rodzaju, porównywalny, równorzędny, równoznaczny, współmierny, odpowiadający, proporcjonalny, równokształtny, pokrywający się
trafny
trafny, zgodny, dobrany, akuratny, stosowny, adekwatny, dopasowany, właściwy, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
udany
udany, zgrabny, pomysłowy
oparty
oparty, scalony, zajęty, stosowny, zależny, warunkowy, związany, określony, powiązany, skojarzony, wyznaczony, korelacyjny, połączony, sprzężony, równoczesny, uwarunkowany, uzależniony, towarzyszący, zdeterminowany, współzależny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: