1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rzutki"

Synonim rzutki


Synonimy do "rzutki":


dobry, jurny, pewny, silny, żywy, barwny, bystry, chybki, chyży, czynny, owocny, raźny, rączy, szybki, trafny, zdatny, zdolny, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, draczny, dzielny, giętki, mężny, obrotny, prędki, rześki, skoczny, sprawny, sprytny, wybitny, z ikrą, zabawny, zajęty, zaradny, zmienny, chłonny, dowcipny, dziarski, odważny, pojętny, prężny, ruchliwy, skłonny, sposobny, stosowny, twórczy, zmyślny, zręczny, śmiały, żywotny, efektywny, elegancki, kreatywny, krzykliwy, obdarzony, ożywiony, pocieszny, pracowity, przydatny, rezolutny, skuteczny, zuchowaty, dynamiczny, energiczny, gospodarny, niezawodny, odpowiedni, operatywny, oszczędny, pomysłowy, przebojowy, receptywny, umiejętny, uzdolniony, właściwy, włączony, zamaszysty, zawadiacki, buńczuczny, nieulękły, przebiegły, przemyślny, sprężysty, zapracowany, żywiołowy, absorbujący, błyskotliwy, działający, funkcjonalny, inteligentny, pełen werwy, utalentowany, wypróbowany, zapobiegliwy, nieustraszony, pełen wigoru, pełny wigoru, sowizdrzalski, nadający się, pełen energii, pełny energii, wchłaniający, bystry umysłowo, przedsiębiorczy, obdarzony humorem, pełny inicjatywy, udzielający się, łatwo kojarzący, obdarzony zdolnościami, dający się zastosować

Odmiana słowa "rzutki":


rzutki, nierzutcy, nierzutka, nierzutką, nierzutki, nierzutkich, nierzutkie, nierzutkiego, nierzutkiej, nierzutkiemu, nierzutkim, nierzutkimi, rzutcy, rzutka, rzutką, rzutkich, rzutkie, rzutkiego, rzutkiej, rzutkiemu, rzutkim, rzutkimi

Synonimy do "rzutki" z podziałem na kategorie:


żywy

żywy, czynny, aktywny, obrotny, prężny, ożywiony, rezolutny, skuteczny, dynamiczny, energiczny, przebojowy, włączony, działający, pełen energii, udzielający się

rzutki

zdatny, zdolny, giętki, dowcipny, pojętny, sposobny, zmyślny, umiejętny, uzdolniony, błyskotliwy, inteligentny, bystry umysłowo, łatwo kojarzący

czynny

czynny, aktywny, obrotny, zajęty, zaradny, prężny, ruchliwy, ożywiony, pracowity, dynamiczny, energiczny, przebojowy, zapracowany, przedsiębiorczy, pełny inicjatywy

bystry

bystry, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, sposobny, obdarzony, receptywny, umiejętny, uzdolniony, absorbujący, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, wchłaniający, łatwo kojarzący

jurny

jurny, żywy, chybki, chyży, rączy, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, obrotny, prędki, rześki, skoczny, z ikrą, zaradny, dziarski, ruchliwy, żywotny, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, buńczuczny, żywiołowy, pełen werwy, pełny wigoru, przedsiębiorczy

silny

silny, żywy, czynny, żwawy, aktywny, obrotny, zmienny, prężny, ożywiony, skuteczny, dynamiczny, energiczny, przebojowy, sprężysty, działający, pełen energii, udzielający się

dobry

dobry, pewny, czynny, owocny, aktywny, obrotny, sprawny, prężny, efektywny, ożywiony, skuteczny, dynamiczny, energiczny, niezawodny, przebojowy, funkcjonalny, wypróbowany, pełen energii
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: