1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rzutki"

Synonim rzutki

Lista synonimów do rzutki:


dobry, jurny, pewny, silny, żywy, barwny, bystry, chybki, chyży, czynny, owocny, raźny, rączy, szybki, trafny, zdatny, zdolny, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, draczny, dzielny, giętki, mężny, obrotny, prędki, rześki, skoczny, sprawny, sprytny, wybitny, z ikrą, zabawny, zajęty, zaradny, zmienny, chłonny, dowcipny, dziarski, odważny, pojętny, prężny, ruchliwy, skłonny, sposobny, stosowny, twórczy, zmyślny, zręczny, śmiały, żywotny, efektywny, elegancki, kreatywny, krzykliwy, obdarzony, ożywiony, pocieszny, pracowity, przydatny, rezolutny, skuteczny, zuchowaty, dynamiczny, energiczny, gospodarny, niezawodny, odpowiedni, operatywny, oszczędny, pomysłowy, przebojowy, receptywny, umiejętny, uzdolniony, właściwy, włączony, zamaszysty, zawadiacki, buńczuczny, nieulękły, przebiegły, przemyślny, sprężysty, zapracowany, żywiołowy, absorbujący, błyskotliwy, działający, funkcjonalny, inteligentny, pełen werwy, utalentowany, wypróbowany, zapobiegliwy, nieustraszony, pełen wigoru, pełny wigoru, sowizdrzalski, nadający się, pełen energii, pełny energii, wchłaniający, bystry umysłowo, przedsiębiorczy, obdarzony humorem, pełny inicjatywy, udzielający się, łatwo kojarzący, obdarzony zdolnościami, dający się zastosować

Odmiana słowa rzutki:


rzutki, nierzutcy, nierzutka, nierzutką, nierzutki, nierzutkich, nierzutkie, nierzutkiego, nierzutkiej, nierzutkiemu, nierzutkim, nierzutkimi, rzutcy, rzutka, rzutką, rzutkich, rzutkie, rzutkiego, rzutkiej, rzutkiemu, rzutkim, rzutkimi

Synonimy do rzutki z podziałem na kategorie:


żywy
żywy, czynny, aktywny, obrotny, prężny, ożywiony, rezolutny, skuteczny, dynamiczny, energiczny, przebojowy, włączony, działający, pełen energii, udzielający się
rzutki
zdatny, zdolny, giętki, dowcipny, pojętny, sposobny, zmyślny, umiejętny, uzdolniony, błyskotliwy, inteligentny, bystry umysłowo, łatwo kojarzący
czynny
czynny, aktywny, obrotny, zajęty, zaradny, prężny, ruchliwy, ożywiony, pracowity, dynamiczny, energiczny, przebojowy, zapracowany, przedsiębiorczy, pełny inicjatywy
bystry
bystry, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, sposobny, obdarzony, receptywny, umiejętny, uzdolniony, absorbujący, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, wchłaniający, łatwo kojarzący
jurny
jurny, żywy, chybki, chyży, rączy, zwinny, żwawy, aktywny, chwacki, obrotny, prędki, rześki, skoczny, z ikrą, zaradny, dziarski, ruchliwy, żywotny, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, buńczuczny, żywiołowy, pełen werwy, pełny wigoru, przedsiębiorczy
silny
silny, żywy, czynny, żwawy, aktywny, obrotny, zmienny, prężny, ożywiony, skuteczny, dynamiczny, energiczny, przebojowy, sprężysty, działający, pełen energii, udzielający się
dobry
dobry, pewny, czynny, owocny, aktywny, obrotny, sprawny, prężny, efektywny, ożywiony, skuteczny, dynamiczny, energiczny, niezawodny, przebojowy, funkcjonalny, wypróbowany, pełen energii
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: