1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przydatny"

Synonim przydatny


Synonimy do "przydatny":


celny, dobry, pilny, udany, bystry, celowy, kasowy, owocny, rzutki, trafny, zdatny, zdolny, zgodny, dobrany, dodatni, dogodny, giętki, godziwy, pomocny, solidny, sprawny, uczynny, wydajny, wygodny, wzorowy, zasadny, zgrabny, akuratny, chłonny, dowcipny, intratny, należny, pojętny, poprawny, rzeczowy, sposobny, staranny, stosowny, słuszny, wskazany, wymagany, zalecany, zmyślny, zyskowny, łaskawy, żądany, adekwatny, dochodowy, dodatkowy, dostępny, efektywny, konieczny, konkretny, korzystny, należyty, obdarzony, pasujący, pomyślny, popłatny, porządny, poręczny, potrzebny, pozytywny, przyjemny, przytulny, stosowany, usłużny, użytkowy, w sam raz, zbawienny, życzliwy, atrakcyjny, dobrotliwy, dopasowany, komfortowy, litościwy, lukratywny, na miejscu, nieodzowny, niezbędny, odpowiedni, opłacalny, osiągalny, oszczędny, podręczny, pomocniczy, posiłkowy, pożądany, praktyczny, przychylny, spolegliwy, umiejętny, utylitarny, uzdolniony, użyteczny, właściwy, dobroczynny, kompetentny, kongruentny, miłosierny, miłościwy, nieoceniony, pożyteczny, prawidłowy, przykładny, przystępny, subsydialny, subsydiarny, umotywowany, błyskotliwy, ergonomiczny, funkcjonalny, inteligentny, pragmatyczny, sprzyjający, utalentowany, wartościowy, wspierający, optymistyczny, wspomagający, nadający się, obowiązujący, jak się patrzy, przynoszący zysk, łatwo kojarzący, będący w dyspozycji, będący do dyspozycji, dający się zastosować, dający się wykorzystać

Odmiana słowa "przydatny":


przydatny, nieprzydatna, nieprzydatną, nieprzydatne, nieprzydatnego, nieprzydatnej, nieprzydatnemu, nieprzydatni, nieprzydatnie, nieprzydatny, nieprzydatnych, nieprzydatnym, nieprzydatnymi, przydatna, przydatną, przydatne, przydatnego, przydatnej, przydatnemu, przydatni, przydatnie, przydatnych, przydatnym, przydatnymi

Synonimy do "przydatny" z podziałem na kategorie:


celowy

celowy, owocny, pomocny, zasadny, wskazany, zalecany, korzystny, należyty, potrzebny, pozytywny, zbawienny, na miejscu, pożądany, wartościowy, wspierający

zdatny

zdatny, sposobny, stosowny, odpowiedni, właściwy, nadający się, dający się zastosować

wygodny

wygodny, praktyczny, utylitarny, użyteczny, pożyteczny

dobry

dobry, pilny, zdolny, solidny, staranny, porządny, kompetentny, nadający się

sprawny

sprawny, wydajny, wygodny, efektywny, użyteczny, funkcjonalny

dogodny

dogodny, dostępny, osiągalny, podręczny, przystępny, będący w dyspozycji, będący do dyspozycji, dający się wykorzystać

pomocny

pomocny, uczynny, wskazany, zalecany, dodatkowy, korzystny, potrzebny, pozytywny, usłużny, zbawienny, życzliwy, pomocniczy, posiłkowy, pożądany, spolegliwy, użyteczny, subsydialny, subsydiarny, wartościowy, wspierający, wspomagający

owocny

owocny, pomocny, zasadny, wskazany, wymagany, zalecany, żądany, konieczny, korzystny, należyty, potrzebny, pozytywny, nieodzowny, niezbędny, pożądany, wartościowy

przydatny

praktyczny, użyteczny, pożyteczny

bystry

bystry, rzutki, zdatny, zdolny, giętki, chłonny, dowcipny, pojętny, sposobny, stosowny, obdarzony, odpowiedni, umiejętny, uzdolniony, właściwy, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany, nadający się, łatwo kojarzący, dający się zastosować

celny

celny, dobry, udany, trafny, akuratny, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, prawidłowy, obowiązujący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: