1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dodatkowy"

Synonim dodatkowy


Synonimy do "dodatkowy":


nowy, denny, marny, błahy, dalszy, dodany, ekstra, mierny, podły, banalny, kiepski, kolejny, markowy, nędzny, pomocny, ponowny, stylowy, ten oto, uboczny, uczynny, wtórny, doborowy, elitarny, gustowny, poboczny, szykowny, wskazany, wytworny, zalecany, bagatelny, elegancki, korzystny, luksusowy, następny, nieważny, pomijalny, poniższy, potrzebny, pozytywny, pośledni, przydatny, specjalny, stopniowy, usłużny, wykwintny, wyszukany, zbawienny, zbytkowny, życzliwy, dopływowy, marginalny, nieistotny, podrzędny, pomocniczy, posiłkowy, pożądany, spolegliwy, sukcesywny, szmatławy, szmirowaty, użyteczny, wyjątkowy, zastępczy, akcesoryjny, ekskluzywny, okazjonalny, przypadkowy, przyrostowy, subsydialny, subsydiarny, szczególny, wynikający, drugoplanowy, drugorzędny, incydentalny, irrelewantny, mało ważny, nadzwyczajny, narastający, ponadplanowy, późniejszy, suplementowy, wartościowy, wspierający, wyrafinowany, drugiej klasy, inkrementalny, jeszcze jeden, mało istotny, następujący, suplementarny, wspomagający, dopełniający, komplementarny, wysokiej klasy, drugiego rzędu, mniej znaczący, pierwszorzędny, ponadprogramowy, uzupełniający, z bocznej linii, okolicznościowy, w dobrym guście, drugiej kategorii, będący dziełem przypadku

Odmiana słowa "dodatkowy":


dodatkowy, dodatkowa, dodatkową, dodatkowe, dodatkowego, dodatkowej, dodatkowemu, dodatkowi, dodatkowo, dodatkowych, dodatkowym, dodatkowymi, niedodatkowa, niedodatkową, niedodatkowe, niedodatkowego, niedodatkowej, niedodatkowemu, niedodatkowi, niedodatkowo, niedodatkowy, niedodatkowych, niedodatkowym, niedodatkowymi

Synonimy do "dodatkowy" z podziałem na kategorie:


pomocny

pomocny, poboczny, dopływowy, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, wspierający, wspomagający, uzupełniający

dalszy

dalszy, kolejny, następujący

dodany

dodany, ekstra, specjalny, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy

denny

denny, marny, mierny, podły, kiepski, nędzny, wtórny, pośledni, podrzędny, szmatławy, szmirowaty, drugoplanowy, drugorzędny, mało ważny, drugiej klasy, mało istotny, drugiego rzędu, mniej znaczący, drugiej kategorii

dodatkowy

przyrostowy, narastający, inkrementalny

nowy

nowy, dalszy, kolejny, następny, stopniowy, sukcesywny, późniejszy, jeszcze jeden, następujący

markowy

markowy, stylowy, doborowy, elitarny, gustowny, szykowny, wytworny, elegancki, luksusowy, wykwintny, wyszukany, zbytkowny, ekskluzywny, nadzwyczajny, wyrafinowany, wysokiej klasy, pierwszorzędny, w dobrym guście

ekstra

ekstra, specjalny, wyjątkowy, okazjonalny, szczególny, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy

kolejny

kolejny, ponowny, ten oto, poniższy, następujący

błahy

błahy, banalny, pomocny, uboczny, poboczny, bagatelny, nieważny, pomijalny, dopływowy, marginalny, nieistotny, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, irrelewantny, wspierający, wspomagający, uzupełniający

uboczny

uboczny, poboczny, przypadkowy, wynikający, incydentalny, z bocznej linii, okolicznościowy, będący dziełem przypadku
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: