1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "dodatkowy"

Synonim dodatkowy

Lista synonimów do dodatkowy:


nowy, denny, marny, błahy, dalszy, dodany, ekstra, mierny, podły, banalny, kiepski, kolejny, markowy, nędzny, pomocny, ponowny, stylowy, ten oto, uboczny, uczynny, wtórny, doborowy, elitarny, gustowny, poboczny, szykowny, wskazany, wytworny, zalecany, bagatelny, elegancki, korzystny, luksusowy, następny, nieważny, pomijalny, poniższy, potrzebny, pozytywny, pośledni, przydatny, specjalny, stopniowy, usłużny, wykwintny, wyszukany, zbawienny, zbytkowny, życzliwy, dopływowy, marginalny, nieistotny, podrzędny, pomocniczy, posiłkowy, pożądany, spolegliwy, sukcesywny, szmatławy, szmirowaty, użyteczny, wyjątkowy, zastępczy, akcesoryjny, ekskluzywny, okazjonalny, przypadkowy, przyrostowy, subsydialny, subsydiarny, szczególny, wynikający, drugoplanowy, drugorzędny, incydentalny, irrelewantny, mało ważny, nadzwyczajny, narastający, ponadplanowy, późniejszy, suplementowy, wartościowy, wspierający, wyrafinowany, drugiej klasy, inkrementalny, jeszcze jeden, mało istotny, następujący, suplementarny, wspomagający, dopełniający, komplementarny, wysokiej klasy, drugiego rzędu, mniej znaczący, pierwszorzędny, ponadprogramowy, uzupełniający, z bocznej linii, okolicznościowy, w dobrym guście, drugiej kategorii, będący dziełem przypadku

Odmiana słowa dodatkowy:


dodatkowy, dodatkowa, dodatkową, dodatkowe, dodatkowego, dodatkowej, dodatkowemu, dodatkowi, dodatkowo, dodatkowych, dodatkowym, dodatkowymi, niedodatkowa, niedodatkową, niedodatkowe, niedodatkowego, niedodatkowej, niedodatkowemu, niedodatkowi, niedodatkowo, niedodatkowy, niedodatkowych, niedodatkowym, niedodatkowymi

Synonimy do dodatkowy z podziałem na kategorie:


pomocny
pomocny, poboczny, dopływowy, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
dalszy
dalszy, kolejny, następujący
dodany
dodany, ekstra, specjalny, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy
denny
denny, marny, mierny, podły, kiepski, nędzny, wtórny, pośledni, podrzędny, szmatławy, szmirowaty, drugoplanowy, drugorzędny, mało ważny, drugiej klasy, mało istotny, drugiego rzędu, mniej znaczący, drugiej kategorii
dodatkowy
przyrostowy, narastający, inkrementalny
nowy
nowy, dalszy, kolejny, następny, stopniowy, sukcesywny, późniejszy, jeszcze jeden, następujący
markowy
markowy, stylowy, doborowy, elitarny, gustowny, szykowny, wytworny, elegancki, luksusowy, wykwintny, wyszukany, zbytkowny, ekskluzywny, nadzwyczajny, wyrafinowany, wysokiej klasy, pierwszorzędny, w dobrym guście
ekstra
ekstra, specjalny, wyjątkowy, okazjonalny, szczególny, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy
kolejny
kolejny, ponowny, ten oto, poniższy, następujący
błahy
błahy, banalny, pomocny, uboczny, poboczny, bagatelny, nieważny, pomijalny, dopływowy, marginalny, nieistotny, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, irrelewantny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
uboczny
uboczny, poboczny, przypadkowy, wynikający, incydentalny, z bocznej linii, okolicznościowy, będący dziełem przypadku
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: