Synonim poboczny

Lista synonimów do poboczny:


czczy, nudny, błahy, dodany, drobny, ekstra, na nic, ograny, typowy, banalny, daremny, kolejny, miałki, pomocny, uboczny, wtórny, zbędny, znikomy, zwykły, oklepany, bagatelny, bez sensu, bezcelowy, dodatkowy, nieważny, pomijalny, pospolity, specjalny, tuzinkowy, zbyteczny, zwyczajny, dopływowy, marginalny, nieistotny, niezasadny, nieznaczny, pomniejszy, pomocniczy, posiłkowy, przyziemny, szablonowy, zastępczy, akcesoryjny, przeciętny, przypadkowy, subsydialny, subsydiarny, wynikający, drugorzędny, incydentalny, irrelewantny, mało ważny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieznaczący, ponadplanowy, wspierający, bezużyteczny, dalszoplanowy, mało istotny, następujący, nierzutujący, powierzchowny, suplementarny, wspomagający, wyświechtany, bez racji bytu, nie na miejscu, niegodny uwagi, niezauważalny, bezprzedmiotowy, mało znaczący, ponadprogramowy, uzupełniający, z bocznej linii, mało oryginalny, okolicznościowy, niezasługujący na uwagę, będący dziełem przypadku

Odmiana słowa poboczny:


poboczny, niepoboczna, niepoboczną, niepoboczne, niepobocznego, niepobocznej, niepobocznemu, niepoboczni, niepobocznie, niepoboczny, niepobocznych, niepobocznym, niepobocznymi, poboczna, poboczną, poboczne, pobocznego, pobocznej, pobocznemu, poboczni, pobocznie, pobocznych, pobocznym, pobocznymi

Synonimy do "poboczny" z podziałem na kategorie:


pomocny
pomocny, dodatkowy, dopływowy, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
błahy
błahy, banalny, bagatelny, nieważny, pomijalny, marginalny, nieistotny, irrelewantny
nudny
nudny, błahy, ograny, typowy, banalny, miałki, wtórny, zwykły, oklepany, bagatelny, nieważny, pomijalny, pospolity, tuzinkowy, zwyczajny, marginalny, nieistotny, szablonowy, przeciętny, irrelewantny, mało ważny, nieznaczący, mało istotny, powierzchowny, wyświechtany, mało oryginalny
dodany
dodany, ekstra, kolejny, uboczny, dodatkowy, specjalny, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, drugorzędny, ponadplanowy, wspierający, następujący, wspomagający, ponadprogramowy, uzupełniający
czczy
czczy, błahy, na nic, banalny, daremny, zbędny, znikomy, bagatelny, bez sensu, bezcelowy, nieważny, pomijalny, zbyteczny, marginalny, nieistotny, niezasadny, nieznaczny, pomniejszy, irrelewantny, niepotrzebny, nieprzydatny, bezużyteczny, dalszoplanowy, nierzutujący, bez racji bytu, nie na miejscu, niegodny uwagi, niezauważalny, bezprzedmiotowy, mało znaczący, niezasługujący na uwagę
uboczny
uboczny, dodatkowy, przypadkowy, wynikający, incydentalny, z bocznej linii, okolicznościowy, będący dziełem przypadku
W naszym słowniku znajduje się 79 synonimów dla słowa: "poboczny". Między innymi: błahy, dodany, drobny. Słowo "poboczny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.