Synonim pomocny

Lista synonimów do pomocny:


ufny, dobry, miły, pewny, prawy, zacny, błahy, celowy, kasowy, oddany, owocny, trafny, wierny, zdatny, zgodny, banalny, dodatni, godziwy, lojalny, ochoczy, otwarty, pogodny, uboczny, uczynny, wygodny, wzorowy, zasadny, zaufany, gołębi, intratny, poboczny, poczciwy, poprawny, stosowny, słuszny, uprzejmy, wskazany, wymagany, zalecany, zyskowny, łagodny, łaskawy, żądany, adekwatny, bagatelny, dochodowy, dodatkowy, konieczny, korzystny, należyty, nieważny, pomijalny, pomyślny, popłatny, potrzebny, pozytywny, przydatny, przyjazny, serdeczny, usłużny, użytkowy, w sam raz, zbawienny, życzliwy, atrakcyjny, dobrotliwy, dopływowy, litościwy, lukratywny, marginalny, na miejscu, nieistotny, nieodzowny, niezbędny, odpowiedni, opłacalny, oszczędny, pomocniczy, posiłkowy, pożądany, praktyczny, przychylny, spolegliwy, szlachetny, utylitarny, użyteczny, właściwy, zastępczy, akcesoryjny, dobroczynny, dobroduszny, miłosierny, miłościwy, nieoceniony, pożyteczny, przykładny, subsydialny, subsydiarny, sympatyczny, umotywowany, funkcjonalny, irrelewantny, koleżeński, pragmatyczny, prostoduszny, sprzyjający, wartościowy, wspierający, optymistyczny, przyjacielski, suplementarny, wspomagający, godny zaufania, nadający się, jak się patrzy, uzupełniający, gotowy do pomocy, przynoszący zysk, skłonny do pomocy, dający się zastosować

Odmiana słowa pomocny:


pomocny, niepomocna, niepomocną, niepomocne, niepomocnego, niepomocnej, niepomocnemu, niepomocni, niepomocnie, niepomocny, niepomocnych, niepomocnym, niepomocnymi, pomocna, pomocną, pomocne, pomocnego, pomocnej, pomocnemu, pomocni, pomocnie, pomocnych, pomocnym, pomocnymi

Synonimy do "pomocny" z podziałem na kategorie:


pomocny
poboczny, dodatkowy, dopływowy, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
celowy
celowy, owocny, zasadny, wskazany, zalecany, korzystny, należyty, potrzebny, pozytywny, przydatny, zbawienny, na miejscu, pożądany, wartościowy, wspierający
ufny
ufny, dobry, prawy, zacny, pogodny, uczynny, gołębi, poczciwy, łagodny, przyjazny, życzliwy, szlachetny, optymistyczny, skłonny do pomocy
dobry
dobry, celowy, owocny, trafny, zgodny, godziwy, wzorowy, zasadny, poprawny, stosowny, słuszny, wskazany, zalecany, adekwatny, korzystny, należyty, potrzebny, pozytywny, przydatny, w sam raz, zbawienny, na miejscu, odpowiedni, pożądany, właściwy, przykładny, wartościowy, nadający się, jak się patrzy
błahy
błahy, banalny, uboczny, poboczny, bagatelny, dodatkowy, nieważny, pomijalny, dopływowy, marginalny, nieistotny, pomocniczy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, irrelewantny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
owocny
owocny, zasadny, wskazany, wymagany, zalecany, żądany, konieczny, korzystny, należyty, potrzebny, pozytywny, przydatny, nieodzowny, niezbędny, pożądany, wartościowy
zdatny
zdatny, stosowny, wskazany, zalecany, należyty, potrzebny, przydatny, użytkowy, zbawienny, odpowiedni, pożądany, praktyczny, użyteczny, właściwy, pożyteczny, funkcjonalny, wartościowy, nadający się, dający się zastosować
pewny
pewny, oddany, wierny, lojalny, uczynny, zaufany, usłużny, życzliwy, spolegliwy, koleżeński, godny zaufania, gotowy do pomocy
miły
miły, uczynny, uprzejmy, usłużny, życzliwy, spolegliwy, gotowy do pomocy
W naszym słowniku znajduje się 120 synonimów dla słowa: "pomocny". Między innymi: miły, pewny, prawy. Słowo "pomocny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.