Synonim pomocniczy

Lista synonimów do pomocniczy:


błahy, dodany, ekstra, banalny, kolejny, pomocny, uboczny, uczynny, poboczny, wskazany, zalecany, bagatelny, dodatkowy, korzystny, nieważny, pomijalny, potrzebny, pozytywny, przydatny, specjalny, usłużny, zbawienny, życzliwy, dopływowy, marginalny, nieistotny, posiłkowy, pożądany, spolegliwy, tymczasowy, użyteczny, zastępczy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, drugorzędny, irrelewantny, ponadplanowy, przejściowy, wartościowy, wspierający, następujący, suplementarny, wspomagający, dopełniający, komplementarny, ponadprogramowy, uzupełniający

Odmiana słowa pomocniczy:


pomocniczy, niepomocnicza, niepomocniczą, niepomocnicze, niepomocniczego, niepomocniczej, niepomocniczemu, niepomocniczo, niepomocniczy, niepomocniczych, niepomocniczym, niepomocniczymi, pomocnicza, pomocniczą, pomocnicze, pomocniczego, pomocniczej, pomocniczemu, pomocniczo, pomocniczych, pomocniczym, pomocniczymi

Synonimy do "pomocniczy" z podziałem na kategorie:


pomocny
pomocny, poboczny, dodatkowy, dopływowy, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
dodany
dodany, ekstra, kolejny, uboczny, poboczny, dodatkowy, specjalny, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, drugorzędny, ponadplanowy, wspierający, następujący, wspomagający, ponadprogramowy, uzupełniający
błahy
błahy, banalny, pomocny, uboczny, poboczny, bagatelny, dodatkowy, nieważny, pomijalny, dopływowy, marginalny, nieistotny, posiłkowy, akcesoryjny, subsydialny, subsydiarny, irrelewantny, wspierający, wspomagający, uzupełniający
dodatkowy
dodatkowy, suplementarny, dopełniający, komplementarny, uzupełniający
pomocniczy
tymczasowy, zastępczy, przejściowy
W naszym słowniku znajduje się 48 synonimów dla słowa: "pomocniczy". Między innymi: ekstra, banalny, kolejny. Słowo "pomocniczy" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.