1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "specjalny"

Synonim specjalny


Synonimy do "specjalny":


dodany, dziwny, ekstra, jedyny, rzadki, ciekawy, kolejny, swoisty, uboczny, odrębny, osobliwy, poboczny, ulubiony, unikalny, dodatkowy, dziwaczny, nietypowy, osobniczy, unikatowy, znamienny, egzotyczny, kuriozalny, niezwykły, określony, oryginalny, pojedynczy, pomocniczy, posiłkowy, wyjątkowy, właściwy, akcesoryjny, ekskluzywny, jednostkowy, nienormalny, odosobniony, okazjonalny, specyficzny, sporadyczny, subsydialny, subsydiarny, szczególny, drugorzędny, indywidualny, jakich mało, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, niespotykany, niesłychany, nietuzinkowy, niezwyczajny, paradoksalny, ponadplanowy, wspierający, ekscentryczny, następujący, rozpoznawalny, szczegółowy, wspomagający, bezprzykładny, egzemplaryczny, ekstrawagancki, niepowtarzalny, nieprzeciętny, symptomatyczny, bezprecedensowy, ponadprogramowy, reprezentatywny, uzupełniający, ponadprzeciętny, charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju

Odmiana słowa "specjalny":


specjalny, niespecjalna, niespecjalną, niespecjalne, niespecjalnego, niespecjalnej, niespecjalnemu, niespecjalni, niespecjalnie, niespecjalny, niespecjalnych, niespecjalnym, niespecjalnymi, specjalna, specjalną, specjalne, specjalnego, specjalnej, specjalnemu, specjalni, specjalnie, specjalnych, specjalnym, specjalnymi

Synonimy do "specjalny" z podziałem na kategorie:


dodany

dodany, ekstra, dodatkowy, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy

osobliwy

osobliwy, określony, szczegółowy

ulubiony

ulubiony, wyjątkowy, szczególny

ekstra

ekstra, dodatkowy, wyjątkowy, okazjonalny, szczególny, nadzwyczajny, ponadplanowy, ponadprogramowy

dziwny

dziwny, rzadki, ciekawy, swoisty, osobliwy, unikalny, dziwaczny, nietypowy, unikatowy, znamienny, egzotyczny, kuriozalny, niezwykły, oryginalny, wyjątkowy, specyficzny, szczególny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, nietuzinkowy, niezwyczajny, paradoksalny, ekscentryczny, ekstrawagancki, niepowtarzalny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny, charakterystyczny

swoisty

swoisty, odrębny, osobniczy, wyjątkowy, jednostkowy, nienormalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, rozpoznawalny, charakterystyczny

rzadki

rzadki, swoisty, odrębny, osobliwy, unikalny, osobniczy, unikatowy, znamienny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, niespotykany, nietuzinkowy, egzemplaryczny, niepowtarzalny, charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju

jedyny

jedyny, rzadki, swoisty, unikalny, nietypowy, unikatowy, pojedynczy, wyjątkowy, ekskluzywny, jednostkowy, odosobniony, okazjonalny, specyficzny, sporadyczny, szczególny, indywidualny, jakich mało, niecodzienny, niesłychany, bezprzykładny, niepowtarzalny, bezprecedensowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: