1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "indywidualny"

Synonim indywidualny


Synonimy do "indywidualny":


jedyny, osobny, rzadki, typowy, samotny, swoisty, własny, bez pary, odrębny, osobisty, osobliwy, unikalny, wyraźny, nietypowy, oddzielny, osobniczy, relatywny, samoistny, specjalny, unikatowy, względny, znamienny, kuriozalny, niezwykły, podmiotowy, pojedynczy, stosunkowy, stronniczy, uprzedzony, wyjątkowy, właściwy, ekskluzywny, jednokrotny, jednorazowy, jednostkowy, nienormalny, niezależny, odosobniony, okazjonalny, samodzielny, specyficzny, sporadyczny, subiektywny, szczególny, tendencyjny, autonomiczny, jakich mało, jednoosobowy, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niespotykany, niesłychany, nietuzinkowy, niezwyczajny, nieobiektywny, poszczególny, rozpoznawalny, bezprzykładny, egzemplaryczny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, symptomatyczny, bezprecedensowy, niesprawiedliwy, reprezentatywny, ponadprzeciętny, spersonalizowany, charakterystyczny, wyróżniający się, jedyny w swoim rodzaju

Odmiana słowa "indywidualny":


indywidualny, indywidualna, indywidualną, indywidualne, indywidualnego, indywidualnej, indywidualnemu, indywidualni, indywidualnie, indywidualnych, indywidualnym, indywidualnymi, nieindywidualna, nieindywidualną, nieindywidualne, nieindywidualnego, nieindywidualnej, nieindywidualnemu, nieindywidualni, nieindywidualnie, nieindywidualny, nieindywidualnych, nieindywidualnym, nieindywidualnymi

Synonimy do "indywidualny" z podziałem na kategorie:


jedyny

jedyny, osobny, samotny, pojedynczy, poszczególny

osobisty

osobisty, podmiotowy, spersonalizowany

subiektywny

subiektywny

typowy

typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, wyjątkowy, właściwy, nienormalny, specyficzny, szczególny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się

swoisty

swoisty, odrębny, osobisty, osobniczy, podmiotowy, pojedynczy, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, subiektywny, szczególny, poszczególny, spersonalizowany, charakterystyczny

osobny

osobny, odrębny, oddzielny, osobniczy, samodzielny, autonomiczny

własny

własny, osobisty, spersonalizowany

rzadki

rzadki, swoisty, odrębny, osobliwy, unikalny, osobniczy, specjalny, unikatowy, znamienny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, niecodzienny, niespotykany, nietuzinkowy, egzemplaryczny, niepowtarzalny, charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju

stronniczy

stronniczy, uprzedzony, subiektywny, tendencyjny, nieobiektywny, niesprawiedliwy

relatywny

relatywny, względny, stosunkowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: