1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "pojedynczy"

Synonim pojedynczy


Synonimy do "pojedynczy":


jedyny, nikły, osobny, rzadki, samotny, swoisty, bez pary, odrębny, okresowy, osobisty, sezonowy, unikalny, śladowy, nieliczny, nietypowy, oddzielny, osobniczy, przelotny, przygodny, samoistny, specjalny, unikatowy, kuriozalny, nieczęsty, nieznaczny, niezwykły, podmiotowy, przerywany, wyjątkowy, wyłączny, ekskluzywny, epizodyczny, jednokrotny, jednorazowy, jednostkowy, nie do pary, nienormalny, nieparzysty, niezależny, odosobniony, okazjonalny, samodzielny, specyficzny, sporadyczny, subiektywny, szczególny, aperiodyczny, autonomiczny, indywidualny, jakich mało, jednoosobowy, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, nieregularny, niesłychany, niezwyczajny, poszczególny, rozpoznawalny, bezprzykładny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, bezprecedensowy, okolicznościowy, ponadprzeciętny, spersonalizowany, charakterystyczny

Odmiana słowa "pojedynczy":


pojedynczy, niepojedyncza, niepojedynczą, niepojedyncze, niepojedynczego, niepojedynczej, niepojedynczemu, niepojedynczo, niepojedynczy, niepojedynczych, niepojedynczym, niepojedynczymi, pojedyncza, pojedynczą, pojedyncze, pojedynczego, pojedynczej, pojedynczemu, pojedynczo, pojedynczych, pojedynczym, pojedynczymi

Synonimy do "pojedynczy" z podziałem na kategorie:


bez pary

bez pary, nie do pary, nieparzysty

jedyny

jedyny, osobny, samotny, indywidualny, poszczególny

pojedynczy

jednokrotny, jednorazowy, jednostkowy, odosobniony

rzadki

rzadki, unikatowy, wyjątkowy, jednostkowy, odosobniony, sporadyczny

swoisty

swoisty, odrębny, osobisty, osobniczy, podmiotowy, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, subiektywny, szczególny, indywidualny, poszczególny, spersonalizowany, charakterystyczny

samotny

samotny, jednoosobowy

osobny

osobny, odrębny, oddzielny, samoistny, niezależny, samodzielny, autonomiczny, indywidualny, poszczególny

nikły

nikły, rzadki, okresowy, sezonowy, śladowy, nieliczny, przelotny, przygodny, unikatowy, nieczęsty, nieznaczny, przerywany, wyjątkowy, epizodyczny, jednostkowy, odosobniony, okazjonalny, sporadyczny, aperiodyczny, nieregularny, okolicznościowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: