1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "nienormalny"

Synonim nienormalny


Synonimy do "nienormalny":


chory, rzadki, typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, unikalny, wyraźny, anormalny, dziwaczny, nadmierny, nietypowy, osobniczy, przesadny, specjalny, umysłowy, unikatowy, wypaczony, chorobliwy, kuriozalny, niezwykły, pojedynczy, psychiczny, wyjątkowy, właściwy, aberracyjny, jednostkowy, okazjonalny, specyficzny, szczególny, wygórowany, indywidualny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, niezwyczajny, patologiczny, rozpoznawalny, niepowtarzalny, nieprawidłowy, nieprzeciętny, symptomatyczny, chory umysłowo, umysłowo chory, ponadprzeciętny, charakterystyczny, chory psychicznie, niespełna rozumu, psychicznie chory, wyróżniający się, niezrównoważony psychicznie, psychicznie niezrównoważony

Odmiana słowa "nienormalny":


nienormalny, nienormalne, nienormalnego, nienormalnemu, nienormalni, nienormalnych, nienormalnym, nienormalnymi

Synonimy do "nienormalny" z podziałem na kategorie:


anormalny

anormalny, nieprawidłowy

nienormalny

chory umysłowo, umysłowo chory, chory psychicznie, niespełna rozumu, psychicznie chory, psychicznie niezrównoważony

typowy

typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, wyjątkowy, właściwy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się

nadmierny

nadmierny, przesadny, chorobliwy, wygórowany, patologiczny

chory

chory, aberracyjny

wyjątkowy

wyjątkowy, niecodzienny, niepowszedni

swoisty

swoisty, odrębny, osobniczy, specjalny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, rozpoznawalny, charakterystyczny

dziwaczny

dziwaczny, wypaczony, patologiczny

psychiczny

psychiczny, niespełna rozumu, niezrównoważony psychicznie

rzadki

rzadki, swoisty, odrębny, unikalny, nietypowy, osobniczy, specjalny, unikatowy, kuriozalny, niezwykły, pojedynczy, wyjątkowy, jednostkowy, okazjonalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niezwyczajny, rozpoznawalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny, charakterystyczny

umysłowy

umysłowy, niespełna rozumu, niezrównoważony psychicznie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: