1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "nienormalny"

Synonim nienormalny

Lista synonimów do nienormalny:


chory, rzadki, typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, unikalny, wyraźny, anormalny, dziwaczny, nadmierny, nietypowy, osobniczy, przesadny, specjalny, umysłowy, unikatowy, wypaczony, chorobliwy, kuriozalny, niezwykły, pojedynczy, psychiczny, wyjątkowy, właściwy, aberracyjny, jednostkowy, okazjonalny, specyficzny, szczególny, wygórowany, indywidualny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, niezwyczajny, patologiczny, rozpoznawalny, niepowtarzalny, nieprawidłowy, nieprzeciętny, symptomatyczny, chory umysłowo, umysłowo chory, ponadprzeciętny, charakterystyczny, chory psychicznie, niespełna rozumu, psychicznie chory, wyróżniający się, niezrównoważony psychicznie, psychicznie niezrównoważony

Odmiana słowa nienormalny:


nienormalny, nienormalne, nienormalnego, nienormalnemu, nienormalni, nienormalnych, nienormalnym, nienormalnymi

Synonimy do nienormalny z podziałem na kategorie:


anormalny
anormalny, nieprawidłowy
nienormalny
chory umysłowo, umysłowo chory, chory psychicznie, niespełna rozumu, psychicznie chory, psychicznie niezrównoważony
typowy
typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, wyjątkowy, właściwy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, charakterystyczny, wyróżniający się
nadmierny
nadmierny, przesadny, chorobliwy, wygórowany, patologiczny
chory
chory, aberracyjny
wyjątkowy
wyjątkowy, niecodzienny, niepowszedni
swoisty
swoisty, odrębny, osobniczy, specjalny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, rozpoznawalny, charakterystyczny
dziwaczny
dziwaczny, wypaczony, patologiczny
psychiczny
psychiczny, niespełna rozumu, niezrównoważony psychicznie
rzadki
rzadki, swoisty, odrębny, unikalny, nietypowy, osobniczy, specjalny, unikatowy, kuriozalny, niezwykły, pojedynczy, wyjątkowy, jednostkowy, okazjonalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niezwyczajny, rozpoznawalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny, charakterystyczny
umysłowy
umysłowy, niespełna rozumu, niezrównoważony psychicznie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: