1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "oryginalny"

Synonim oryginalny


Synonimy do "oryginalny":


inny, nowy, obcy, cudzy, dobry, drugi, barwny, dalszy, dziwny, realny, rzadki, surowy, tamten, typowy, uroczy, wartki, ambitny, ciekawy, dogodny, kochany, markowy, nie ten, płodny, różny, stylowy, swoisty, szalony, wydajny, wygodny, zgrabny, cudaczny, czarowny, doborowy, elitarny, fikuśny, gustowny, kuszący, nie mój, nie nasz, nie taki, nieznany, odmienny, odrębny, osobliwy, pierwszy, pomylony, ponętny, poważny, prymarny, startowy, subtelny, swawolny, sztuczny, szykowny, twórczy, unikalny, uprzedni, urokliwy, wstępny, wytworny, zmyślny, śmiały, świeży, dziwaczny, efektowny, elegancki, faktyczny, finezyjny, frymuśny, kreacyjny, kreatywny, luksusowy, naturalny, niesforny, nietypowy, odkrywczy, pierwotny, poprzedni, poręczny, prawdziwy, przyjemny, specjalny, sprzeczny, uczuciowy, unikatowy, wykwintny, wymyślny, wyszukany, zbytkowny, zmieniony, znamienny, afektowany, atrakcyjny, czarujący, egzotyczny, frapujący, kuriozalny, niebanalny, niepodobny, niezgrabny, niezwykły, nowatorski, nowoczesny, pionierski, podstawowy, pokręcony, pomysłowy, postępowy, pozostały, problemowy, rozbieżny, rozbrykany, udziwniony, wchodzący, wejściowy, wyjątkowy, zajmujący, zjawiskowy, zwariowany, autentyczny, awangardowy, ekskluzywny, innowacyjny, książkowy, kusicielski, nie ten sam, nietutejszy, nieuczesany, początkowy, postrzelony, produktywny, progresywny, przemyślny, rewolucyjny, rozwinięty, rzeczywisty, specyficzny, szczególny, urzekający, widowiskowy, z innej wsi, zewnętrzny, źródłowy, absorbujący, błyskotliwy, ekscytujący, fantastyczny, fascynujący, intrygujący, nadzwyczajny, nie taki sam, niecodzienny, nienaturalny, niepospolity, niepowszedni, niesztampowy, nietuzinkowy, niezmyślony, niezwyczajny, paradoksalny, pasjonujący, prekursorski, wyrafinowany, zaawansowany, zdziwaczały, ekscentryczny, emocjonujący, interesujący, konstruktywny, nieszablonowy, nietradycyjny, pociągający, postępujący, przychodzący, reformatorski, skomplikowany, spektakularny, uwodzicielski, wcześniejszy, wysublimowany, zachwycający, ekstrawagancki, innego kalibru, jak spod igły, niepowtarzalny, nieprzeciętny, świeżej daty, nie do opisania, niedawno nabyty, nieschematyczny, niesfałszowany, niestereotypowy, z innej parafii, zastanawiający, ponadprzeciętny, w dobrym guście, charakterystyczny, niekonwencjonalny, zaczynający się, nie do określenia, świeżo powstały, obdarzony wyobraźnią, nie dający się opisać, wzbudzający ciekawość, wzbudzający zainteresowanie

Odmiana słowa "oryginalny":


oryginalny, nieoryginalna, nieoryginalną, nieoryginalne, nieoryginalnego, nieoryginalnej, nieoryginalnemu, nieoryginalni, nieoryginalnie, nieoryginalny, nieoryginalnych, nieoryginalnym, nieoryginalnymi, oryginalna, oryginalną, oryginalne, oryginalnego, oryginalnej, oryginalnemu, oryginalni, oryginalnie, oryginalnych, oryginalnym, oryginalnymi

Synonimy do "oryginalny" z podziałem na kategorie:


pierwotny

pierwotny, prawdziwy, autentyczny

dziwaczny

dziwaczny, nietypowy, wyszukany, niezwykły, niekonwencjonalny

fikuśny

fikuśny, frymuśny, wymyślny, wyszukany, niezwykły, niesztampowy, nietuzinkowy, nieszablonowy, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy

nowy

nowy, śmiały, odkrywczy, nowatorski, pionierski, innowacyjny, prekursorski, nietradycyjny, niekonwencjonalny

twórczy

twórczy, kreacyjny, kreatywny, pomysłowy, obdarzony wyobraźnią

realny

realny, faktyczny, naturalny, autentyczny, rzeczywisty, niezmyślony

markowy

markowy, naturalny, pierwotny, autentyczny, niesfałszowany

inny

inny, dobry, barwny, wartki, ambitny, ciekawy, osobliwy, ponętny, poważny, efektowny, nietypowy, atrakcyjny, frapujący, niebanalny, niezwykły, problemowy, zajmujący, widowiskowy, absorbujący, ekscytujący, fascynujący, intrygujący, nietuzinkowy, pasjonujący, emocjonujący, interesujący, nieszablonowy, pociągający, spektakularny, zastanawiający, niekonwencjonalny, wzbudzający ciekawość, wzbudzający zainteresowanie

uroczy

uroczy, kochany, czarowny, kuszący, subtelny, urokliwy, przyjemny, uczuciowy, czarujący, zjawiskowy, kusicielski, urzekający, uwodzicielski, zachwycający

dziwny

dziwny, surowy, szalony, cudaczny, osobliwy, pomylony, dziwaczny, kuriozalny, niezgrabny, niezwykły, pokręcony, zwariowany, postrzelony, szczególny, fantastyczny, niecodzienny, nienaturalny, nietuzinkowy, niezwyczajny, paradoksalny, zdziwaczały, ekscentryczny, ekstrawagancki, nie do opisania, nie do określenia, nie dający się opisać

płodny

płodny, wydajny, twórczy, zmyślny, kreatywny, pomysłowy, produktywny, błyskotliwy, obdarzony wyobraźnią

pierwszy

pierwszy, prymarny, uprzedni, pierwotny, poprzedni, prawdziwy, podstawowy, autentyczny, źródłowy, wcześniejszy

ciekawy

ciekawy, zmyślny, pomysłowy, innowacyjny

prawdziwy

prawdziwy, autentyczny

świeży

świeży, odkrywczy, nowatorski, nowoczesny, pionierski, pomysłowy, postępowy, awangardowy, innowacyjny, progresywny, rewolucyjny, rozwinięty, prekursorski, zaawansowany, nieszablonowy, postępujący, reformatorski, nieschematyczny, niekonwencjonalny

dogodny

dogodny, wygodny, zgrabny, twórczy, zmyślny, kreacyjny, kreatywny, poręczny, pomysłowy, błyskotliwy, obdarzony wyobraźnią

typowy

typowy, pierwotny, podstawowy, wchodzący, wejściowy, początkowy, źródłowy, przychodzący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: