1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wyrafinowany"

Synonim wyrafinowany


Synonimy do "wyrafinowany":


nowy, zimny, cięty, czuły, dziwny, gorzki, cierpki, markowy, stylowy, wyborny, wzorowy, zwiewny, cyniczny, doborowy, dowcipny, drwiący, elitarny, fikuśny, gustowny, jadowity, misterny, osobliwy, popisowy, subtelny, swawolny, sztuczny, szykowny, twórczy, wyborowy, wytworny, wyuczony, zjadliwy, zmyślny, łagodny, świetny, celujący, delikatny, dodatkowy, dziwaczny, elegancki, eteryczny, finezyjny, frymuśny, kosmiczny, kreatywny, kąśliwy, luksusowy, niesforny, nietypowy, niuansowy, odkrywczy, samolubny, sobkowski, szyderczy, uczuciowy, wrażliwy, wykwintny, wymyślny, wyszukany, zbytkowny, znakomity, afektowany, kunsztowny, kuriozalny, nieetyczny, niezwykły, nowatorski, oryginalny, pionierski, pomysłowy, rozbrykany, udziwniony, zgryźliwy, złośliwy, aspołeczny, egoistyczny, ekskluzywny, innowacyjny, interesowny, książkowy, mistrzowski, niesamowity, nieuczesany, przemyślny, przewyborny, szczególny, uszczypliwy, wyrachowany, wyśmienity, błyskotliwy, deprymujący, fantastyczny, nadzwyczajny, nienaturalny, niespotykany, niesztampowy, nietuzinkowy, prekursorski, sarkastyczny, wystudiowany, zmanierowany, ekscentryczny, nieszablonowy, nietradycyjny, niewiarygodny, skomplikowany, szczegółowy, wysublimowany, zadziwiający, ekstrawagancki, niepowtarzalny, nieprzeciętny, pretensjonalny, wysokiej klasy, nieschematyczny, niestereotypowy, pierwszorzędny, uprzywilejowany, pełen przepychu, pełny przepychu, w dobrym guście, niekonwencjonalny, trącący fałszem, zbijający z tropu, zapatrzony w siebie, żyjący w luksusie

Odmiana słowa "wyrafinowany":


wyrafinowany, niewyrafinowana, niewyrafinowaną, niewyrafinowane, niewyrafinowanego, niewyrafinowanej, niewyrafinowanemu, niewyrafinowani, niewyrafinowanie, niewyrafinowany, niewyrafinowanych, niewyrafinowanym, niewyrafinowanymi, wyrafinowana, wyrafinowaną, wyrafinowane, wyrafinowanego, wyrafinowanej, wyrafinowanemu, wyrafinowani, wyrafinowanie, wyrafinowanych, wyrafinowanym, wyrafinowanymi

Synonimy do "wyrafinowany" z podziałem na kategorie:


sztuczny

sztuczny, wyuczony, afektowany, nienaturalny, wystudiowany, zmanierowany, pretensjonalny, trącący fałszem

zimny

zimny, cyniczny, interesowny, wyrachowany

doborowy

doborowy, elitarny, luksusowy, wykwintny, wyszukany, zbytkowny, ekskluzywny, uprzywilejowany, pełen przepychu, żyjący w luksusie

dziwny

dziwny, osobliwy, dziwaczny, kosmiczny, wymyślny, kuriozalny, niesamowity, szczególny, fantastyczny, nadzwyczajny, niespotykany, ekscentryczny, niewiarygodny, zadziwiający, ekstrawagancki

subtelny

subtelny, wytworny, wykwintny, wymyślny, wyszukany, przemyślny, wysublimowany

wzorowy

wzorowy, doborowy, elitarny, popisowy, wyborowy, świetny, celujący, luksusowy, wykwintny, wyszukany, zbytkowny, znakomity, ekskluzywny, przewyborny, wyśmienity, uprzywilejowany, pełny przepychu

elitarny

elitarny, luksusowy, ekskluzywny, uprzywilejowany

fikuśny

fikuśny, swawolny, frymuśny, niesforny, nietypowy, wymyślny, wyszukany, niezwykły, oryginalny, rozbrykany, nieuczesany, niesztampowy, nietuzinkowy, nieszablonowy, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, niekonwencjonalny

misterny

misterny, subtelny, wytworny, finezyjny, wykwintny, wymyślny, wyszukany, kunsztowny, mistrzowski, przemyślny, szczegółowy, wysublimowany

markowy

markowy, stylowy, doborowy, elitarny, gustowny, szykowny, wytworny, dodatkowy, elegancki, luksusowy, wykwintny, wyszukany, zbytkowny, ekskluzywny, nadzwyczajny, wysokiej klasy, pierwszorzędny, w dobrym guście

nowy

nowy, dziwny, fikuśny, twórczy, zmyślny, frymuśny, kreatywny, nietypowy, odkrywczy, wymyślny, wyszukany, niezwykły, nowatorski, oryginalny, pionierski, pomysłowy, innowacyjny, błyskotliwy, niesztampowy, nietuzinkowy, prekursorski, ekscentryczny, nieszablonowy, nietradycyjny, ekstrawagancki, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, niekonwencjonalny

czuły

czuły, zwiewny, subtelny, wytworny, łagodny, delikatny, eteryczny, finezyjny, niuansowy, uczuciowy, wrażliwy, wymyślny, wyszukany, wysublimowany

stylowy

stylowy, wyborny, doborowy, gustowny, szykowny, wytworny, elegancki, finezyjny, luksusowy, wykwintny, wyszukany, ekskluzywny, pierwszorzędny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: