Synonim uczuciowy

Lista synonimów do uczuciowy:


miły, ckliwy, czuły, rzewny, tkliwy, uroczy, zgodny, łzawy, kochany, słodki, zwiewny, czarowny, kuszący, liryczny, rzewliwy, subtelny, sztuczny, urokliwy, utopijny, wytworny, wyuczony, łagodny, afektywny, bufoński, delikatny, eteryczny, finezyjny, krzykliwy, kuglarski, niuansowy, poetyczny, przyjemny, wrażliwy, wymyślny, wyszukany, afektowany, czarujący, dobrotliwy, malowniczy, nastrojowy, oryginalny, płaczliwy, udziwniony, zjawiskowy, efekciarski, egzaltowany, emocjonalny, książkowy, kusicielski, niepotoczny, przeczulony, romantyczny, sympatyczny, urzekający, czułostkowy, marzycielski, nadwrażliwy, nienaturalny, poruszający, tromtadracki, wyrafinowany, wystudiowany, wzruszający, zmanierowany, idealistyczny, melancholijny, sentymentalny, uwodzicielski, wysublimowany, zachwycający, pretensjonalny, nierealistyczny, budzący emocję, przewrażliwiony, trącący fałszem, skłonny do płaczu, skłonny do uniesień, skłonny do egzaltacji

Odmiana słowa uczuciowy:


uczuciowy, nieuczuciowa, nieuczuciową, nieuczuciowe, nieuczuciowego, nieuczuciowej, nieuczuciowemu, nieuczuciowi, nieuczuciowo, nieuczuciowy, nieuczuciowych, nieuczuciowym, nieuczuciowymi, uczuciowa, uczuciową, uczuciowe, uczuciowego, uczuciowej, uczuciowemu, uczuciowi, uczuciowo, uczuciowych, uczuciowym, uczuciowymi

Synonimy do "uczuciowy" z podziałem na kategorie:


uczuciowy
emocjonalny, poruszający, wzruszający, budzący emocję
sztuczny
sztuczny, wyuczony, bufoński, krzykliwy, kuglarski, wyszukany, afektowany, udziwniony, efekciarski, emocjonalny, książkowy, niepotoczny, nienaturalny, tromtadracki, wystudiowany, zmanierowany, pretensjonalny, trącący fałszem
uroczy
uroczy, kochany, czarowny, kuszący, subtelny, urokliwy, przyjemny, czarujący, oryginalny, zjawiskowy, kusicielski, urzekający, uwodzicielski, zachwycający
ckliwy
ckliwy, czuły, rzewny, tkliwy, łzawy, rzewliwy, płaczliwy, egzaltowany, romantyczny, czułostkowy, marzycielski, idealistyczny, melancholijny, sentymentalny, skłonny do płaczu, skłonny do uniesień
utopijny
utopijny, egzaltowany, romantyczny, czułostkowy, marzycielski, idealistyczny, sentymentalny, nierealistyczny, skłonny do uniesień
liryczny
liryczny, nastrojowy
miły
miły, czuły, zgodny, kochany, słodki, subtelny, łagodny, delikatny, przyjemny, wrażliwy, czarujący, dobrotliwy, sympatyczny
poetyczny
poetyczny, malowniczy, egzaltowany, romantyczny, czułostkowy, sentymentalny, skłonny do uniesień
czuły
czuły, zwiewny, subtelny, wytworny, łagodny, delikatny, eteryczny, finezyjny, niuansowy, wrażliwy, wymyślny, wyszukany, wyrafinowany, wysublimowany
afektywny
afektywny
W naszym słowniku znajduje się 78 synonimów dla słowa: "uczuciowy". Między innymi: czuły, rzewny, tkliwy. Słowo "uczuciowy" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.