Synonim sentymentalny

Lista synonimów do sentymentalny:


mdły, ckliwy, czuły, rzewny, smutny, tkliwy, łzawy, ciepły, słodki, elegijny, miłosny, poetycki, rzewliwy, utopijny, erotyczny, poetyczny, serdeczny, uczuciowy, wrażliwy, żałobny, żałosny, afektowany, cukierkowy, malowniczy, płaczliwy, egzaltowany, emocjonalny, przeczulony, romantyczny, cukierkowaty, czułostkowy, marzycielski, nadwrażliwy, idealistyczny, melancholijny, psychodeliczny, nierealistyczny, pełny miłości, pełny uniesień, przewrażliwiony, nadmiernie czuły, skłonny do płaczu, słodki do przesady, skłonny do uniesień, skłonny do egzaltacji

Odmiana słowa sentymentalny:


sentymentalny, niesentymentalna, niesentymentalną, niesentymentalne, niesentymentalnego, niesentymentalnej, niesentymentalnemu, niesentymentalni, niesentymentalnie, niesentymentalny, niesentymentalnych, niesentymentalnym, niesentymentalnymi, sentymentalna, sentymentalną, sentymentalne, sentymentalnego, sentymentalnej, sentymentalnemu, sentymentalni, sentymentalnie, sentymentalnych, sentymentalnym, sentymentalnymi

Synonimy do "sentymentalny" z podziałem na kategorie:


ckliwy
ckliwy, rzewny, czułostkowy
uczuciowy
uczuciowy
mdły
mdły, ckliwy, czuły, rzewny, tkliwy, łzawy, słodki, rzewliwy, cukierkowy, płaczliwy, cukierkowaty, czułostkowy, melancholijny, skłonny do płaczu
utopijny
utopijny, uczuciowy, egzaltowany, romantyczny, czułostkowy, marzycielski, idealistyczny, nierealistyczny, skłonny do uniesień
miłosny
miłosny, poetycki, erotyczny, pełny miłości, pełny uniesień
poetyczny
poetyczny, uczuciowy, malowniczy, egzaltowany, romantyczny, czułostkowy, skłonny do uniesień
W naszym słowniku znajduje się 45 synonimów dla słowa: "sentymentalny". Między innymi: czuły, rzewny, smutny. Słowo "sentymentalny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.