1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "naturalny"

Synonim naturalny


Synonimy do "naturalny":


cichy, dziki, jasny, jawny, jurny, lekki, czysty, prosty, realny, surowy, typowy, wierny, zdrowy, łatwy, banalny, chwacki, istotny, markowy, otwarty, rześki, skromny, szczery, uczciwy, z ikrą, zwykły, aktualny, czytelny, dziarski, jaskrawy, klarowny, możliwy, normalny, oklepany, rutynowy, rzetelny, widoczny, wrodzony, wyraźny, bezsporny, bieżący, codzienny, dziewiczy, ewidentny, faktyczny, kliniczny, konkretny, niegotowy, nietrudny, oczywisty, pierwotny, pospolity, powszedni, prawdziwy, regularny, samoistny, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, wyrazisty, zwyczajny, energiczny, nieudawany, oryginalny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, samorzutny, szablonowy, wiarygodny, zamaszysty, zasadniczy, zwyczajowy, autentyczny, ekologiczny, niekłamany, niepozowany, nietknięty, niewybredny, prawidłowy, przeciętny, przyrodzony, rzeczywisty, samodzielny, umiarkowany, zrozumiały, żywiołowy, bez ogródek, bezpośredni, niedostępny, nieobrobiony, niewymuszony, niewątpliwy, niezmyślony, niezwalczony, prawdomówny, przyrodniczy, spontaniczny, stereotypowy, bezproblemowy, niedwuznaczny, nieodłączny, niepohamowany, nieujarzmiony, pełny wigoru, prostolinijny, teraźniejszy, współczesny, nieposkromiony, nieprzemożony, niewykończony, niewymagający, niezaplanowany, powściągliwy, biodegradowalny, niecywilizowany, nieprzetworzony, niesfałszowany, nieuczęszczany, niezarozumiały, nieskomplikowany, bezpretensjonalny, narzucający się, bez owijania w bawełnę, niedający się kontrolować

Odmiana słowa "naturalny":


naturalny, naturalna, naturalną, naturalne, naturalnego, naturalnej, naturalnemu, naturalni, naturalnie, naturalnych, naturalnym, naturalnymi, nienaturalna, nienaturalną, nienaturalne, nienaturalnego, nienaturalnej, nienaturalnemu, nienaturalni, nienaturalnie, nienaturalny, nienaturalnych, nienaturalnym, nienaturalnymi

Synonimy do "naturalny" z podziałem na kategorie:


prosty

prosty, zwykły, zwyczajny, nieskomplikowany

normalny

normalny, oczywisty

naturalny

prawdziwy, rzeczywisty

wrodzony

wrodzony, przyrodzony

realny

realny, faktyczny, oryginalny, autentyczny, rzeczywisty, niezmyślony

markowy

markowy, pierwotny, oryginalny, autentyczny, niesfałszowany

otwarty

otwarty, szczery, uczciwy, nieudawany, wiarygodny, autentyczny, niekłamany, niepozowany, niewymuszony, spontaniczny

dziki

dziki, dziewiczy, pierwotny, niedostępny, niecywilizowany, nieuczęszczany

zdrowy

zdrowy, ekologiczny, biodegradowalny

typowy

typowy, zwykły, normalny, oczywisty, zwyczajny, narzucający się

jasny

jasny, czysty, prosty, czytelny, jaskrawy, klarowny, widoczny, wyraźny, bezsporny, ewidentny, oczywisty, wyrazisty, zrozumiały, niewątpliwy, niedwuznaczny, narzucający się

lekki

lekki, prosty, typowy, łatwy, banalny, zwykły, normalny, oklepany, nietrudny, trywialny, szablonowy, bezproblemowy, nieskomplikowany

cichy

cichy, prosty, otwarty, skromny, niewybredny, umiarkowany, niewymagający, powściągliwy, niezarozumiały, bezpretensjonalny

surowy

surowy, niegotowy, pierwotny, nieobrobiony, niewykończony, nieprzetworzony

jawny

jawny, prosty, wierny, otwarty, szczery, uczciwy, rzetelny, nieudawany, autentyczny, niekłamany, niepozowany, nietknięty, bez ogródek, bezpośredni, niewymuszony, prawdomówny, prostolinijny, bez owijania w bawełnę
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: