1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "prawdziwy"

Synonim prawdziwy


Synonimy do "prawdziwy":


dobry, istny, jawny, mocny, ostry, silny, żywy, ciemny, prosty, ramowy, realny, typowy, upojny, ważny, wielki, wierny, bolesny, fachowy, istotny, koronny, naukowy, ogromny, ogólny, otwarty, palący, przykry, solidny, szczery, uczciwy, zwykły, aktualny, ciężki, dotkliwy, główny, kluczowy, możliwy, nasilony, nasycony, piekący, pierwszy, pokaźny, potoczny, prymarny, rzetelny, uprzedni, wrodzony, zupełny, bezkresny, bieżący, do rzeczy, dokładny, doniosły, faktyczny, głęboki, konkretny, kłujący, męczący, naturalny, ordynarny, pierwotny, poprzedni, porządny, powszedni, przewodni, radykalny, samoistny, składowy, węzłowy, akademicki, całkowity, dogłębny, dojmujący, dokuczliwy, dokumentny, drastyczny, intensywny, nadrzędny, natężony, nieudawany, niezbędny, określony, oryginalny, ostateczny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, przemożny, sprawdzony, szlachetny, upajający, wiarygodny, właściwy, zasadniczy, autentyczny, decydujący, istniejący, jakościowy, narkotyczny, niekłamany, niepozowany, odurzający, początkowy, przenikliwy, przyrodzony, rzeczywisty, teoretyczny, uciążliwy, uproszczony, źródłowy, bezgraniczny, bezpośredni, newralgiczny, niebagatelny, nieogarniony, nieprzebrany, nieprzeparty, niewymuszony, niezmierzony, niezmyślony, orientacyjny, przejmujący, schematyczny, spontaniczny, sprecyzowany, wyobrażalny, zdefiniowany, świdrujący, nieskończony, otumaniający, prawdopodobny, prostolinijny, skondensowany, teraźniejszy, wcześniejszy, współczesny, konstytuujący, najważniejszy, niezaplanowany, przeszywający, rozdzierający, skoncentrowany, niesfałszowany, oszałamiający, rozstrzygający, wysokogatunkowy, udzielający się, silnie działający, nieskończenie wielki, z prawdziwego zdarzenia, odbierający świadomość

Odmiana słowa "prawdziwy":


prawdziwy, nieprawdziwa, nieprawdziwą, nieprawdziwe, nieprawdziwego, nieprawdziwej, nieprawdziwemu, nieprawdziwi, nieprawdziwie, nieprawdziwy, nieprawdziwych, nieprawdziwym, nieprawdziwymi, prawdziwa, prawdziwą, prawdziwe, prawdziwego, prawdziwej, prawdziwemu, prawdziwi, prawdziwie, prawdziwych, prawdziwym, prawdziwymi

Synonimy do "prawdziwy" z podziałem na kategorie:


pierwotny

pierwotny, oryginalny, autentyczny

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, dotkliwy, głęboki, intensywny, przemożny, przenikliwy

prawdziwy

istniejący

naturalny

naturalny, rzeczywisty

naukowy

naukowy, sprawdzony

wierny

wierny, rzetelny

realny

realny, dokładny, faktyczny, określony, autentyczny, rzeczywisty, niezmyślony, sprecyzowany, zdefiniowany, niesfałszowany

istny

istny, istniejący

prosty

prosty, szczery, wrodzony, naturalny, samoistny, autentyczny, przyrodzony, spontaniczny, prostolinijny, niezaplanowany

jawny

jawny, otwarty, szczery, nieudawany, autentyczny, niekłamany, niepozowany, niewymuszony

pierwszy

pierwszy, prymarny, uprzedni, pierwotny, poprzedni, oryginalny, podstawowy, autentyczny, źródłowy, wcześniejszy

ramowy

ramowy, realny, istotny, ogólny, solidny, zwykły, pokaźny, potoczny, do rzeczy, ordynarny, powszedni, składowy, niezbędny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, zasadniczy, uproszczony, orientacyjny, schematyczny, konstytuujący

dobry

dobry, wierny, fachowy, solidny, uczciwy, rzetelny, dokładny, porządny, wiarygodny

uczciwy

uczciwy, rzeczywisty, bezpośredni

główny

główny, właściwy, najważniejszy

dokładny

dokładny, faktyczny, właściwy

silny

silny, żywy, wielki, szczery, niekłamany
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: