1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "na nic"

Synonim na nic


Synonimy do "na nic":


czczy, pusty, błahy, banalny, daremny, jałowy, płonny, zbędny, znikomy, daremnie, na marne, poboczny, próżny, syzyfowy, bagatelny, bez sensu, bezcelowy, bezowocny, nadmierny, nieważny, pomijalny, w gwizdek, zbyteczny, bezowocnie, bezpłodny, marginalny, nadaremnie, nieistotny, niezasadny, nieznaczny, pomniejszy, zbywający, bezsensowny, na próżno, nierzeczowy, bezskuteczny, irrelewantny, nieefektywny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieskuteczny, bezskutecznie, bezużyteczny, dalszoplanowy, na zatracenie, niepotrzebnie, niepraktyczny, nierzutujący, nieużyteczny, niewłaściwy, bez racji bytu, bezproduktywny, nie na miejscu, niegodny uwagi, niezauważalny, bezprzedmiotowy, bezwartościowy, mało znaczący, pozbawiony treści, niezasługujący na uwagę

Synonimy do "na nic" z podziałem na kategorie:


na nic

daremnie, na marne, w gwizdek, bezowocnie, nadaremnie, na próżno, bezskutecznie, na zatracenie, niepotrzebnie

czczy

czczy, daremny, zbędny, bez sensu, bezcelowy, zbyteczny, niezasadny, niepotrzebny, nieprzydatny, bezużyteczny, bez racji bytu, nie na miejscu, bezprzedmiotowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: