1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "niezasadny"

Synonim niezasadny


Synonimy do "niezasadny":


czczy, pusty, błahy, na nic, banalny, daremny, jałowy, płonny, zbędny, znikomy, poboczny, próżny, syzyfowy, bagatelny, bez sensu, bezcelowy, bezowocny, nadaremny, nadmierny, nieważny, pomijalny, w gwizdek, zbyteczny, bezpłodny, bezzasadny, marginalny, nieistotny, nieznaczny, pomniejszy, zbywający, bezsensowny, na próżno, nierzeczowy, niesłuszny, nonsensowny, bezpodstawny, bezskuteczny, gołosłowny, irrelewantny, nieefektywny, niepotrzebny, nieprzydatny, nieskuteczny, niezawiniony, bezużyteczny, dalszoplanowy, niepraktyczny, nierzutujący, nieużyteczny, niewłaściwy, bez racji bytu, bezproduktywny, bezprzyczynowy, nie na miejscu, niegodny uwagi, nieuzasadniony, niezasłużony, niezauważalny, niezrozumiały, bezprzedmiotowy, bezwartościowy, mało znaczący, niesprawiedliwy, pozbawiony treści, nieusprawiedliwiony, niezasługujący na uwagę

Synonimy do "niezasadny" z podziałem na kategorie:


bezzasadny

bezzasadny, niesłuszny, bezpodstawny, gołosłowny, niezawiniony, bezprzyczynowy, nieuzasadniony, niezasłużony, niezrozumiały, niesprawiedliwy, nieusprawiedliwiony

czczy

czczy, na nic, daremny, zbędny, bez sensu, bezcelowy, zbyteczny, niepotrzebny, nieprzydatny, bezużyteczny, bez racji bytu, nie na miejscu, bezprzedmiotowy

niezasadny

niesłuszny, bezpodstawny, gołosłowny, niezawiniony, niezasłużony, niezrozumiały, niesprawiedliwy, nieusprawiedliwiony

na nic

na nic, w gwizdek, na próżno, niepotrzebny, nieprzydatny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: