1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "akuratny"

Synonim akuratny


Synonimy do "akuratny":


cny, celny, dobry, pilny, udany, zacny, celowy, ciasny, pełny, trafny, wierny, zdatny, zgodny, dobrany, dogodny, godziwy, gorliwy, istotny, lojalny, moralny, mozolny, uczciwy, wygodny, żmudny, należny, obszerny, poprawny, sposobny, staranny, stosowny, sumienny, słuszny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, adekwatny, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, głęboki, literalny, należyty, pasujący, pomyślny, porządny, przydatny, skrzętny, terminowy, troskliwy, w sam raz, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, dopasowany, nienaganny, odpowiedni, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, umiejętny, właściwy, bez zarzutu, drobiazgowy, kongruentny, pedantyczny, prawidłowy, skrupulatny, wymagający, drobnostkowy, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, przystający, realistyczny, sprawiedliwy, sprecyzowany, zdefiniowany, dobrze oddany, szczegółowy, wyczerpujący, zadowalający, godny zaufania, nadający się, obowiązujący, odpowiadający, wystarczający, jak się patrzy, równobrzmiący, bogaty w szczegóły, dający się zastosować

Odmiana słowa "akuratny":


akuratny, akuratna, akuratną, akuratne, akuratnego, akuratnej, akuratnemu, akuratni, akuratnie, akuratnych, akuratnym, akuratnymi, nieakuratna, nieakuratną, nieakuratne, nieakuratnego, nieakuratnej, nieakuratnemu, nieakuratni, nieakuratnie, nieakuratny, nieakuratnych, nieakuratnym, nieakuratnymi

Synonimy do "akuratny" z podziałem na kategorie:


dobry

dobry, trafny, zgodny, godziwy, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się

celny

celny, pełny, wierny, zgodny, gorliwy, lojalny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania

istotny

istotny, obszerny, staranny, zupełny, ścisły, dokładny, gruntowny, głęboki, detaliczny, dogłębny, dokumentny, precyzyjny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, drobnostkowy, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

cny

cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy

akuratny

terminowy, odpowiedni, punktualny, właściwy

pilny

pilny, gorliwy, mozolny, żmudny, staranny, sumienny, wnikliwy, ścisły, dokładny, gruntowny, głęboki, skrzętny, troskliwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, precyzyjny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

celowy

celowy, trafny, zdatny, zgodny, godziwy, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, właściwy, kongruentny, jak się patrzy

trafny

trafny, zgodny, dobrany, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, właściwy, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: