Synonim akuratny

Lista synonimów do akuratny:


cny, celny, dobry, pilny, udany, zacny, celowy, ciasny, pełny, trafny, wierny, zdatny, zgodny, dobrany, dogodny, godziwy, gorliwy, istotny, lojalny, moralny, mozolny, uczciwy, wygodny, żmudny, należny, obszerny, poprawny, sposobny, staranny, stosowny, sumienny, słuszny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, adekwatny, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, głęboki, literalny, należyty, pasujący, pomyślny, porządny, przydatny, skrzętny, terminowy, troskliwy, w sam raz, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, dopasowany, nienaganny, odpowiedni, precyzyjny, przyzwoity, punktualny, umiejętny, właściwy, bez zarzutu, drobiazgowy, kongruentny, pedantyczny, prawidłowy, skrupulatny, wymagający, drobnostkowy, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, przystający, realistyczny, sprawiedliwy, sprecyzowany, zdefiniowany, dobrze oddany, szczegółowy, wyczerpujący, zadowalający, godny zaufania, nadający się, obowiązujący, odpowiadający, wystarczający, jak się patrzy, równobrzmiący, bogaty w szczegóły, dający się zastosować

Odmiana słowa akuratny:


akuratny, akuratna, akuratną, akuratne, akuratnego, akuratnej, akuratnemu, akuratni, akuratnie, akuratnych, akuratnym, akuratnymi, nieakuratna, nieakuratną, nieakuratne, nieakuratnego, nieakuratnej, nieakuratnemu, nieakuratni, nieakuratnie, nieakuratny, nieakuratnych, nieakuratnym, nieakuratnymi

Synonimy do "akuratny" z podziałem na kategorie:


dobry
dobry, trafny, zgodny, godziwy, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, w sam raz, odpowiedni, właściwy, kongruentny, nadający się
celny
celny, pełny, wierny, zgodny, gorliwy, lojalny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, gruntowny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania
istotny
istotny, obszerny, staranny, zupełny, ścisły, dokładny, gruntowny, głęboki, detaliczny, dogłębny, dokumentny, precyzyjny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, drobnostkowy, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły
cny
cny, dobry, zacny, trafny, zgodny, godziwy, moralny, uczciwy, poprawny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, porządny, w sam raz, odpowiedni, przyzwoity, właściwy, bez zarzutu, kongruentny, sprawiedliwy, zadowalający, nadający się, wystarczający, jak się patrzy
akuratny
terminowy, odpowiedni, punktualny, właściwy
pilny
pilny, gorliwy, mozolny, żmudny, staranny, sumienny, wnikliwy, ścisły, dokładny, gruntowny, głęboki, skrzętny, troskliwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, precyzyjny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy
celowy
celowy, trafny, zdatny, zgodny, godziwy, należny, poprawny, sposobny, stosowny, słuszny, adekwatny, należyty, przydatny, w sam raz, dopasowany, właściwy, kongruentny, jak się patrzy
trafny
trafny, zgodny, dobrany, stosowny, adekwatny, dopasowany, odpowiedni, właściwy, kongruentny, jednoznaczny, kompatybilny, niesprzeczny, odpowiadający, równobrzmiący
W naszym słowniku znajduje się 93 synonimów dla słowa: "akuratny". Między innymi: dobry, pilny, udany. Słowo "akuratny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 8 różnych kategorii według znaczeń.