1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "gruntowny"

Synonim gruntowny


Synonimy do "gruntowny":


cały, celny, pilny, spory, bystry, długi, obfity, pełny, ważki, wierny, wysoki, zgodny, ciekawy, gorliwy, istotny, lojalny, mozolny, ogólny, totalny, uważny, wszelki, żmudny, akuratny, badawczy, globalny, główny, kluczowy, misterny, obszerny, pokaźny, poważny, rzeczowy, staranny, sumienny, wierutny, wnikliwy, wyraźny, wyuczony, zupełny, łączny, ścisły, absolutny, ciekawski, dokładny, doniosły, dosłowny, faktyczny, generalny, głęboki, kompletny, krańcowy, literalny, myślący, rozległy, skrzętny, troskliwy, całkowity, detaliczny, dociekliwy, dogłębny, dokumentny, doskonały, integralny, nieodzowny, niezbędny, ostateczny, podstawowy, powszechny, precyzyjny, punktualny, relewantny, skończony, wart uwagi, zasadniczy, analityczny, drobiazgowy, patentowany, pedantyczny, przenikliwy, skrupulatny, skumulowany, wymagający, bezwzględny, całościowy, drobnostkowy, niebagatelny, niepodzielny, zdefiniowany, fundamentalny, konstytutywny, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, godny zaufania, żądny wiedzy, wart podkreślenia, wszechogarniający, nie do przecenienia, bogaty w szczegóły

Odmiana słowa "gruntowny":


gruntowny, gruntowna, gruntowną, gruntowne, gruntownego, gruntownej, gruntownemu, gruntowni, gruntownie, gruntownych, gruntownym, gruntownymi, niegruntowna, niegruntowną, niegruntowne, niegruntownego, niegruntownej, niegruntownemu, niegruntowni, niegruntownie, niegruntowny, niegruntownych, niegruntownym, niegruntownymi

Synonimy do "gruntowny" z podziałem na kategorie:


istotny

istotny, wnikliwy, zupełny, dokładny, głęboki, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

wnikliwy

wnikliwy, zupełny, dokładny, głęboki, całkowity, dogłębny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

celny

celny, pełny, wierny, zgodny, gorliwy, lojalny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, wyraźny, zupełny, ścisły, dokładny, dosłowny, faktyczny, literalny, skrzętny, troskliwy, dokumentny, precyzyjny, punktualny, drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, wymagający, zdefiniowany, szczegółowy, godny zaufania

spory

spory, obfity, ważki, istotny, główny, kluczowy, pokaźny, poważny, rzeczowy, doniosły, głęboki, dogłębny, nieodzowny, niezbędny, podstawowy, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, niebagatelny, fundamentalny, konstytutywny, wart podkreślenia, nie do przecenienia

totalny

totalny, wierutny, absolutny, kompletny, całkowity, dokumentny, skończony, patentowany

pilny

pilny, gorliwy, mozolny, żmudny, akuratny, staranny, sumienny, wnikliwy, ścisły, dokładny, głęboki, skrzętny, troskliwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, precyzyjny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

misterny

misterny, obszerny, wnikliwy, zupełny, dokładny, głęboki, rozległy, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, analityczny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy, wyczerpujący, bogaty w szczegóły

bystry

bystry, ciekawy, uważny, badawczy, wnikliwy, zupełny, ciekawski, dokładny, głęboki, myślący, całkowity, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, przenikliwy, skrupulatny, szczegółowy, żądny wiedzy

długi

długi, obszerny, dokładny, rozległy, dogłębny, drobiazgowy, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: