1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "absolutny"

Synonim absolutny

Lista synonimów do absolutny:


cały, dziki, jasny, silny, wolny, czysty, możny, pełny, wysoki, idealny, istotny, ogólny, totalny, wieczny, wszelki, wymowny, czołowy, globalny, klarowny, misterny, niezbity, swobodny, udzielny, wierutny, wnikliwy, wyraźny, wyuczony, władczy, zupełny, łączny, żelazny, bezsporny, dokładny, finezyjny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, oczywisty, potężny, rozwojowy, samoistny, suwerenny, tyrański, wpływowy, wymarzony, wyrazisty, znakomity, aklamowany, całkowity, dogłębny, dokumentny, doskonały, integralny, kunsztowny, nienaganny, nieodparty, nieugięty, niezdobyty, niezmienny, ostateczny, pionierski, powszechny, skończony, sugestywny, zwierzchni, autorytarny, bez zarzutu, definitywny, despotyczny, drobiazgowy, dyktatorski, ekspresywny, mistrzowski, niepokonany, niezależny, niezawisły, patentowany, perfekcyjny, prawidłowy, samowładny, skrupulatny, skumulowany, totalitarny, uciskający, apodyktyczny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, całościowy, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, niepodległy, niepodzielny, nieprzeparty, niewątpliwy, niezwalczony, samowładczy, autokratyczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, jednogłośny, liczący się, nieskazitelny, nieujarzmiony, szczegółowy, wszechstronny, wszechwładny, jedynowładczy, nieograniczony, niepodważalny, nieposkromiony, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, niekontrolowany, nieposzlakowany, niezaprzeczalny, niezwyciężony, nacjonalistyczny, niekwestionowany, niezafałszowany, wszechogarniający, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa absolutny:


absolutny, absolutna, absolutną, absolutne, absolutnego, absolutnej, absolutnemu, absolutni, absolutnie, absolutnych, absolutnym, absolutnymi, nieabsolutna, nieabsolutną, nieabsolutne, nieabsolutnego, nieabsolutnej, nieabsolutnemu, nieabsolutni, nieabsolutnie, nieabsolutny, nieabsolutnych, nieabsolutnym, nieabsolutnymi

Synonimy do absolutny z podziałem na kategorie:


absolutny
samowładny, samowładczy, autokratyczny
niezbity
niezbity, bezsporny, nieodparty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
zupełny
zupełny, kompletny, całkowity, bezwzględny, bezwyjątkowy
wieczny
wieczny, samoistny, niezależny, bezwzględny, bezwyjątkowy, wszechstronny, nieograniczony
totalny
totalny, władczy, despotyczny, dyktatorski, samowładny, apodyktyczny, niepodzielny, autokratyczny, nieograniczony
władczy
władczy, tyrański, zwierzchni, despotyczny, dyktatorski, samowładny, totalitarny, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny, jedynowładczy, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny
jasny
jasny, czysty, klarowny, niezbity, bezsporny, oczywisty, nieodparty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
pełny
pełny, totalny, zupełny, żelazny, kompletny, całkowity, niezmienny, ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany
cały
cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający
dziki
dziki, despotyczny, dyktatorski, samowładny, uciskający, bezwzględny, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny
idealny
idealny, wieczny, samoistny, całkowity, doskonały, bezwzględny
wymowny
wymowny, niezbity, bezsporny, wyrazisty, nieodparty, nieugięty, niezdobyty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
wolny
wolny, swobodny, udzielny, suwerenny, despotyczny, dyktatorski, niezależny, niezawisły, samowładny, niepodległy, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny
silny
silny, możny, potężny, wpływowy, despotyczny, dyktatorski, samowładny, samowładczy, autokratyczny, liczący się, wszechwładny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: