1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "absolutny"

Synonim absolutny


Synonimy do "absolutny":


cały, dziki, jasny, silny, wolny, czysty, możny, pełny, wysoki, idealny, istotny, ogólny, totalny, wieczny, wszelki, wymowny, czołowy, globalny, klarowny, misterny, niezbity, swobodny, udzielny, wierutny, wnikliwy, wyraźny, wyuczony, władczy, zupełny, łączny, żelazny, bezsporny, dokładny, finezyjny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, oczywisty, potężny, rozwojowy, samoistny, suwerenny, tyrański, wpływowy, wymarzony, wyrazisty, znakomity, aklamowany, całkowity, dogłębny, dokumentny, doskonały, integralny, kunsztowny, nienaganny, nieodparty, nieugięty, niezdobyty, niezmienny, ostateczny, pionierski, powszechny, skończony, sugestywny, zwierzchni, autorytarny, bez zarzutu, definitywny, despotyczny, drobiazgowy, dyktatorski, ekspresywny, mistrzowski, niepokonany, niezależny, niezawisły, patentowany, perfekcyjny, prawidłowy, samowładny, skrupulatny, skumulowany, totalitarny, uciskający, apodyktyczny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, całościowy, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, niepodległy, niepodzielny, nieprzeparty, niewątpliwy, niezwalczony, samowładczy, autokratyczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, jednogłośny, liczący się, nieskazitelny, nieujarzmiony, szczegółowy, wszechstronny, wszechwładny, jedynowładczy, nieograniczony, niepodważalny, nieposkromiony, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, niekontrolowany, nieposzlakowany, niezaprzeczalny, niezwyciężony, nacjonalistyczny, niekwestionowany, niezafałszowany, wszechogarniający, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa "absolutny":


absolutny, absolutna, absolutną, absolutne, absolutnego, absolutnej, absolutnemu, absolutni, absolutnie, absolutnych, absolutnym, absolutnymi, nieabsolutna, nieabsolutną, nieabsolutne, nieabsolutnego, nieabsolutnej, nieabsolutnemu, nieabsolutni, nieabsolutnie, nieabsolutny, nieabsolutnych, nieabsolutnym, nieabsolutnymi

Synonimy do "absolutny" z podziałem na kategorie:


absolutny

samowładny, samowładczy, autokratyczny

niezbity

niezbity, bezsporny, nieodparty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

zupełny

zupełny, kompletny, całkowity, bezwzględny, bezwyjątkowy

wieczny

wieczny, samoistny, niezależny, bezwzględny, bezwyjątkowy, wszechstronny, nieograniczony

totalny

totalny, władczy, despotyczny, dyktatorski, samowładny, apodyktyczny, niepodzielny, autokratyczny, nieograniczony

władczy

władczy, tyrański, zwierzchni, despotyczny, dyktatorski, samowładny, totalitarny, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny, jedynowładczy, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny

jasny

jasny, czysty, klarowny, niezbity, bezsporny, oczywisty, nieodparty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

pełny

pełny, totalny, zupełny, żelazny, kompletny, całkowity, niezmienny, ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

dziki

dziki, despotyczny, dyktatorski, samowładny, uciskający, bezwzględny, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny

idealny

idealny, wieczny, samoistny, całkowity, doskonały, bezwzględny

wymowny

wymowny, niezbity, bezsporny, wyrazisty, nieodparty, nieugięty, niezdobyty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

wolny

wolny, swobodny, udzielny, suwerenny, despotyczny, dyktatorski, niezależny, niezawisły, samowładny, niepodległy, samowładczy, autokratyczny, wszechwładny

silny

silny, możny, potężny, wpływowy, despotyczny, dyktatorski, samowładny, samowładczy, autokratyczny, liczący się, wszechwładny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: