Synonim autokratyczny

Lista synonimów do autokratyczny:


dziki, silny, wolny, możny, totalny, swobodny, udzielny, władczy, absolutny, potężny, suwerenny, tyrański, wpływowy, zwierzchni, autorytarny, despotyczny, dyktatorski, niezależny, niezawisły, samowładny, totalitarny, uciskający, apodyktyczny, bezwzględny, niepodległy, niepodzielny, samowładczy, liczący się, wszechwładny, jedynowładczy, nieograniczony, niepodważalny, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny

Odmiana słowa autokratyczny:


autokratyczny, autokratyczna, autokratyczną, autokratyczne, autokratycznego, autokratycznej, autokratycznemu, autokratyczni, autokratycznie, autokratycznych, autokratycznym, autokratycznymi, nieautokratyczna, nieautokratyczną, nieautokratyczne, nieautokratycznego, nieautokratycznej, nieautokratycznemu, nieautokratyczni, nieautokratycznie, nieautokratyczny, nieautokratycznych, nieautokratycznym, nieautokratycznymi

Synonimy do "autokratyczny" z podziałem na kategorie:


absolutny
absolutny, samowładny, samowładczy
totalny
totalny, władczy, absolutny, despotyczny, dyktatorski, samowładny, apodyktyczny, niepodzielny, nieograniczony
władczy
władczy, absolutny, tyrański, zwierzchni, despotyczny, dyktatorski, samowładny, totalitarny, samowładczy, wszechwładny, jedynowładczy, absolutystyczny, dyskryminacyjny, monarchistyczny, nacjonalistyczny
dziki
dziki, absolutny, despotyczny, dyktatorski, samowładny, uciskający, bezwzględny, samowładczy, wszechwładny
wolny
wolny, swobodny, udzielny, absolutny, suwerenny, despotyczny, dyktatorski, niezależny, niezawisły, samowładny, niepodległy, samowładczy, wszechwładny
silny
silny, możny, absolutny, potężny, wpływowy, despotyczny, dyktatorski, samowładny, samowładczy, liczący się, wszechwładny
W naszym słowniku znajduje się 36 synonimów dla słowa: "autokratyczny". Między innymi: wolny, możny, totalny. Słowo "autokratyczny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.