Synonim aczkolwiek

Lista synonimów do aczkolwiek:


acz, ale, lecz, lubo, a oto, atoli, choć, za to, jednak, aliści, mimo to, z kolei, chociaż, mimo że, niemniej, wszakże, wszelako, co prawda, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, wprawdzie, jakkolwiek, jednakowoż, podczas gdy, pomimo tego, niemniej jednak

Synonimy do "aczkolwiek" z podziałem na kategorie:


acz
acz, lecz, atoli, choć, jednak, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, jakkolwiek, niemniej jednak
choć
choć, jednak, chociaż, mimo że, jakkolwiek
ale
ale, lecz, atoli, jednak, aliści, mimo to, niemniej, wszakże, wszelako, przecież, jednakowoż, pomimo tego, niemniej jednak
W naszym słowniku znajduje się 28 synonimów dla słowa: "aczkolwiek". Między innymi: lecz, lubo, a oto. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.