1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "jednak"

Synonim jednak


Synonimy do "jednak":


acz, ale, lecz, mimo, toć, toż, a oto, atoli, choć, wbrew, wszak, za to, pomimo, aliści, mimo to, ponadto, przecie, przeciw, z kolei, chociaż, mimo że, niemniej, poza tym, wszakże, wszelako, co jak co, co prawda, jednakże, natomiast, pomimo to, przecież, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, przeciwnie, skądinąd, jednakowoż, na przekór, na złość, nie bacząc, podczas gdy, pomimo tego, tak czy owak, niemniej jednak, w każdym razie, bądź co bądź, z drugiej strony, w przeciwieństwie

Synonimy do "jednak" z podziałem na kategorie:


acz

acz, lecz, atoli, choć, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak

ale

ale, lecz, toż, atoli, wszak, aliści, mimo to, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, jakkolwiek, jednakowoż, pomimo tego, niemniej jednak

choć

choć, chociaż, mimo że, aczkolwiek, jakkolwiek

jednak

mimo to, niemniej jednak

mimo

mimo, wbrew, pomimo, przeciw, przeciwnie, na przekór, na złość, nie bacząc, w przeciwieństwie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: