Synonim jednak

Lista synonimów do jednak:


acz, ale, lecz, mimo, toć, toż, a oto, atoli, choć, wbrew, wszak, za to, pomimo, aliści, mimo to, ponadto, przecie, przeciw, z kolei, chociaż, mimo że, niemniej, poza tym, wszakże, wszelako, co jak co, co prawda, jednakże, natomiast, pomimo to, przecież, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, przeciwnie, skądinąd, jednakowoż, na przekór, na złość, nie bacząc, podczas gdy, pomimo tego, tak czy owak, niemniej jednak, w każdym razie, bądź co bądź, z drugiej strony, w przeciwieństwie

Synonimy do "jednak" z podziałem na kategorie:


acz
acz, lecz, atoli, choć, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak
ale
ale, lecz, toż, atoli, wszak, aliści, mimo to, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, jakkolwiek, jednakowoż, pomimo tego, niemniej jednak
choć
choć, chociaż, mimo że, aczkolwiek, jakkolwiek
jednak
mimo to, niemniej jednak
mimo
mimo, wbrew, pomimo, przeciw, przeciwnie, na przekór, na złość, nie bacząc, w przeciwieństwie
W naszym słowniku znajduje się 49 synonimów dla słowa: "jednak". Między innymi: lecz, mimo, toć. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.