Synonim jakkolwiek

Lista synonimów do jakkolwiek:


acz, ale, lecz, lubo, toż, a oto, atoli, choć, wszak, za to, jakoś, jednak, aliści, mimo to, z kolei, chociaż, mimo iż, mimo że, niemniej, wszakże, wszelako, co jak co, co prawda, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jak bądź, jednakowoż, podczas gdy, pomimo tego, tak czy owak, obojętnie jak, niemniej jednak, tak czy inaczej, w każdym razie, bądź co bądź, w jakiś sposób, w pewien sposób, jakkolwiek by było, w jakikolwiek sposób

Synonimy do "jakkolwiek" z podziałem na kategorie:


acz
acz, lecz, atoli, choć, jednak, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, niemniej jednak
ale
ale, lecz, toż, atoli, wszak, jednak, aliści, mimo to, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, jednakowoż, pomimo tego, niemniej jednak
jakoś
jakoś, chociaż, mimo iż, mimo że, tak czy owak, w każdym razie, bądź co bądź, jakkolwiek by było
chociaż
chociaż, jak bądź, obojętnie jak
jakkolwiek
w jakikolwiek sposób
choć
choć, jednak, chociaż, mimo że, aczkolwiek
W naszym słowniku znajduje się 43 synonimów dla słowa: "jakkolwiek". Między innymi: lecz, lubo, toż. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.