Synonim natomiast

Lista synonimów do natomiast:


a, i, acz, ale, lecz, oraz, toż, zaś, a oto, atoli, choć, wszak, za to, jednak, aliści, mimo to, z kolei, chociaż, niemniej, tudzież, wszakże, wszelako, co prawda, dodatkowo, jednakże, przecież, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, co więcej, jakkolwiek, jednakowoż, podczas gdy, pomimo tego, niemniej jednak, przeciwnie zaś, w przeciwieństwie

Synonimy do "natomiast" z podziałem na kategorie:


acz
acz, lecz, atoli, choć, jednak, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak
a
a, i, oraz, zaś, tudzież
ale
ale, lecz, toż, atoli, wszak, jednak, aliści, mimo to, jednakże, przecież, tymczasem, jakkolwiek, jednakowoż, pomimo tego, niemniej jednak
za to
za to, z kolei, przeciwnie zaś
i
i, zaś, dodatkowo, co więcej
natomiast
podczas gdy
zaś
zaś
W naszym słowniku znajduje się 37 synonimów dla słowa: "natomiast". Między innymi: acz, ale, lecz. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.