1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "niemniej"

Synonim niemniej


Synonimy do "niemniej":


acz, ale, lecz, lubo, a oto, atoli, choć, za to, jednak, aliści, mimo to, z kolei, chociaż, wszakże, wszelako, co jak co, co prawda, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, jednakowoż, podczas gdy, pomimo tego, tak czy owak, tym niemniej, niemniej jednak, bądź co bądź

Synonimy do "niemniej" z podziałem na kategorie:


acz

acz, lecz, atoli, choć, jednak, chociaż, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak

ale

ale, lecz, atoli, jednak, aliści, tymczasem, jakkolwiek, jednakowoż

choć

choć, jednak, chociaż, wszakże, wszelako, co jak co, wprawdzie, jakkolwiek, jednakowoż, tak czy owak, bądź co bądź

niemniej

tym niemniej, niemniej jednak

mimo to

mimo to
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: