Synonim lecz

Lista synonimów do lecz:


a, acz, ale, toż, zaś, a oto, atoli, choć, tylko, wspak, wszak, za to, jednak, owszem, aliści, mimo to, na opak, z kolei, chociaż, niemniej, opacznie, wszakże, wszelako, co prawda, jednakże, natomiast, odwrotnie, przecież, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, ale wręcz, jakkolwiek, na odwrót, na to samo, przeciwnie, w opozycji, jednakowoż, podczas gdy, pomimo tego, lecz wciąż, tyle tylko że, niemniej jednak, wprost przeciwnie, wręcz przeciwnie, w przeciwieństwie, nic bardziej mylnego, nic bardziej błędnego

Synonimy do "lecz" z podziałem na kategorie:


acz
acz, atoli, choć, jednak, chociaż, niemniej, wszelako, jednakże, natomiast, tymczasem, wprawdzie, aczkolwiek, jakkolwiek, niemniej jednak
ale
ale, toż, atoli, wszak, jednak, aliści, mimo to, jednakże, natomiast, przecież, tymczasem, jakkolwiek, jednakowoż, pomimo tego, niemniej jednak
lecz
tylko, owszem, ale wręcz, na odwrót, na to samo, przeciwnie, lecz wciąż, wprost przeciwnie, wręcz przeciwnie, nic bardziej błędnego
a
a, zaś, za to, z kolei, natomiast, tymczasem, w przeciwieństwie
W naszym słowniku znajduje się 48 synonimów dla słowa: "lecz". Między innymi: ale, toż, zaś. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.