1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wszechstronny"

Synonim wszechstronny


Synonimy do "wszechstronny":


walny, długi, pełny, ramowy, ogólny, wieczny, globalny, logiczny, obszerny, plenarny, rozumowy, zbiorczy, zbiorowy, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, publiczny, rozległy, samoistny, systemowy, całkowity, dogłębny, erudycyjny, integralny, podstawowy, powszechny, prozaiczny, racjonalny, zasadniczy, łączący, drobiazgowy, ekumeniczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, niezależny, przekrojowy, skrupulatny, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, uproszczony, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, orientacyjny, schematyczny, utalentowany, wielostronny, bezwyjątkowy, szczegółowy, wyczerpujący, multilateralny, nieograniczony, podsumowujący, uogólniający, wielofunkcyjny, wielozadaniowy, encyklopedyczny, wielokierunkowy, zgodny z rozumem, mający rozumowe podstawy

Odmiana słowa "wszechstronny":


wszechstronny, niewszechstronna, niewszechstronną, niewszechstronne, niewszechstronnego, niewszechstronnej, niewszechstronnemu, niewszechstronni, niewszechstronnie, niewszechstronny, niewszechstronnych, niewszechstronnym, niewszechstronnymi, wszechstronna, wszechstronną, wszechstronne, wszechstronnego, wszechstronnej, wszechstronnemu, wszechstronni, wszechstronnie, wszechstronnych, wszechstronnym, wszechstronnymi

Synonimy do "wszechstronny" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, uniwersalny, całościowy

kompleksowy

kompleksowy

obszerny

obszerny, rozumowy, rozległy

uniwersalny

uniwersalny, wielofunkcyjny, wielozadaniowy

wieczny

wieczny, absolutny, samoistny, niezależny, bezwzględny, bezwyjątkowy, nieograniczony

globalny

globalny, generalny, systemowy, podstawowy, zasadniczy, kompleksowy

generalny

generalny, systemowy, kompleksowy, przekrojowy, całościowy

wielostronny

wielostronny, multilateralny, wielokierunkowy

ramowy

ramowy, ogólny, globalny, generalny, prozaiczny, uniwersalny, uproszczony, orientacyjny, schematyczny

walny

walny, pełny, ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, uniwersalny, całościowy

logiczny

logiczny, obszerny, rozumowy, rozległy, racjonalny, zgodny z rozumem, mający rozumowe podstawy

dokładny

dokładny, erudycyjny, drobiazgowy, skrupulatny, uniwersalny, utalentowany, wielozadaniowy

długi

długi, obszerny, dokładny, gruntowny, rozległy, dogłębny, drobiazgowy, szczegółowy, wyczerpujący
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: