1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "uniwersalny"

Synonim uniwersalny


Synonimy do "uniwersalny":


walny, masowy, pełny, ramowy, grupowy, hurtowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorczy, zbiorowy, łączny, dokładny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, systemowy, światowy, całkowity, erudycyjny, integralny, kolegialny, kolektywny, powszechny, prozaiczny, zespołowy, łączący, drobiazgowy, ekumeniczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, przekrojowy, skrupulatny, skumulowany, syntetyczny, uproszczony, wymienialny, całościowy, niepodzielny, orientacyjny, schematyczny, utalentowany, wielostronny, wszechstronny, wyczerpujący, multilateralny, podsumowujący, uogólniający, wielofunkcyjny, wielozadaniowy, encyklopedyczny, kosmopolityczny, wielokierunkowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

Odmiana słowa "uniwersalny":


uniwersalny, nieuniwersalna, nieuniwersalną, nieuniwersalne, nieuniwersalnego, nieuniwersalnej, nieuniwersalnemu, nieuniwersalni, nieuniwersalnie, nieuniwersalny, nieuniwersalnych, nieuniwersalnym, nieuniwersalnymi, uniwersalna, uniwersalną, uniwersalne, uniwersalnego, uniwersalnej, uniwersalnemu, uniwersalni, uniwersalnie, uniwersalnych, uniwersalnym, uniwersalnymi

Synonimy do "uniwersalny" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, całościowy, wszechstronny

ekumeniczny

ekumeniczny

uniwersalny

wszechstronny, wielofunkcyjny, wielozadaniowy

łączący

łączący, ekumeniczny, jednoczący

globalny

globalny, plenarny, powszechny, kosmopolityczny, ogólnoświatowy

ramowy

ramowy, ogólny, globalny, generalny, prozaiczny, uproszczony, orientacyjny, schematyczny, wszechstronny

walny

walny, pełny, ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, całościowy, wszechstronny

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, powszechny, całościowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

dokładny

dokładny, erudycyjny, drobiazgowy, skrupulatny, utalentowany, wszechstronny, wielozadaniowy

grupowy

grupowy, hurtowy, ogólny, globalny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorowy, łączny, generalny, kolegialny, kolektywny, powszechny, zespołowy, całościowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: