1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zbiorczy"

Synonim zbiorczy


Synonimy do "zbiorczy":


zwarty, ogólny, spoisty, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, systemowy, całkowity, integralny, powszechny, holistyczny, kompleksowy, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, całościowy, niepodzielny, skondensowany, wszechstronny, podsumowujący, skonsolidowany, syntetyzujący, uogólniający

Odmiana słowa "zbiorczy":


zbiorczy, niezbiorcza, niezbiorczą, niezbiorcze, niezbiorczego, niezbiorczej, niezbiorczemu, niezbiorczo, niezbiorczy, niezbiorczych, niezbiorczym, niezbiorczymi, zbiorcza, zbiorczą, zbiorcze, zbiorczego, zbiorczej, zbiorczemu, zbiorczo, zbiorczych, zbiorczym, zbiorczymi

Synonimy do "zbiorczy" z podziałem na kategorie:


zbiorczy

skonsolidowany

ogólny

ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, systemowy, całkowity, integralny, powszechny, holistyczny, kompleksowy, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, całościowy, niepodzielny, wszechstronny, podsumowujący, uogólniający

zwarty

zwarty, spoisty, syntetyczny, całościowy, skondensowany, uogólniający
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: