1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zbiorowy"

Synonim zbiorowy


Synonimy do "zbiorowy":


walny, masowy, pełny, prawny, grupowy, hurtowy, jednaki, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, taki sam, tożsamy, wspólny, wzajemny, zbiorczy, łączny, generalny, jednakowy, komunalny, obopólny, popularny, pospolity, publiczny, systemowy, światowy, całkowity, dwustronny, identyczny, integralny, kolegialny, kolektywny, obustronny, powszechny, społeczny, zespołowy, łączący, bilateralny, bliźniaczy, ekumeniczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, połączony, przekrojowy, skumulowany, symetryczny, syntetyczny, uniwersalny, całościowy, izomorficzny, jota w jotę, korporacyjny, niepodzielny, wielostronny, kubek w kubek, wszechstronny, wyczerpujący, multilateralny, podsumowujący, uogólniający, wielofunkcyjny, encyklopedyczny, wielokierunkowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

Odmiana słowa "zbiorowy":


zbiorowy, niezbiorowa, niezbiorową, niezbiorowe, niezbiorowego, niezbiorowej, niezbiorowemu, niezbiorowi, niezbiorowo, niezbiorowy, niezbiorowych, niezbiorowym, niezbiorowymi, zbiorowa, zbiorową, zbiorowe, zbiorowego, zbiorowej, zbiorowemu, zbiorowi, zbiorowo, zbiorowych, zbiorowym, zbiorowymi

Synonimy do "zbiorowy" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, globalny, plenarny, łączny, generalny, publiczny, powszechny, uniwersalny, całościowy, wszechstronny

zbiorowy

kolegialny, zespołowy

grupowy

grupowy, kolegialny, zespołowy

hurtowy

hurtowy

wspólny

wspólny, wzajemny, kolektywny, zespołowy

prawny

prawny, korporacyjny

walny

walny, ogólny, plenarny, generalny, publiczny, powszechny

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, powszechny, uniwersalny, całościowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

jednaki

jednaki, taki sam, tożsamy, wspólny, wzajemny, łączny, jednakowy, komunalny, identyczny, kolektywny, społeczny, zespołowy, bliźniaczy, połączony, izomorficzny, jota w jotę, kubek w kubek
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: