Synonim niezbity

Lista synonimów do niezbity:


jasny, pewny, czysty, wymowny, czytelny, klarowny, murowany, absolutny, bezsporny, konkretny, niechybny, nieomylny, oczywisty, wyrazisty, aklamowany, nieodparty, nieugięty, niezdobyty, ostateczny, definitywny, nieuchronny, udowodniony, uzasadniony, zdecydowany, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, gwarantowany, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, jednogłośny, niedwuznaczny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa niezbity:


niezbity, niezbici, niezbicie, niezbita, niezbitą, niezbite, niezbitego, niezbitej, niezbitemu, niezbitych, niezbitym, niezbitymi

Synonimy do "niezbity" z podziałem na kategorie:


niezbity
absolutny, bezsporny, nieodparty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
jasny
jasny, czysty, klarowny, absolutny, bezsporny, oczywisty, nieodparty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
wymowny
wymowny, absolutny, bezsporny, wyrazisty, nieodparty, nieugięty, niezdobyty, bezsprzeczny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
pewny
pewny, murowany, bezsporny, niechybny, nieomylny, nieuchronny, udowodniony, uzasadniony, bezsprzeczny, gwarantowany, nieunikniony, niewątpliwy, przesądzony, niezaprzeczalny
W naszym słowniku znajduje się 42 synonimów dla słowa: "niezbity". Między innymi: czysty, wymowny, czytelny. Słowo "niezbity" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.