1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podobny"

Synonim podobny

Lista synonimów do podobny:


ten, ów, taki, bliski, bratni, krewny, równy, zgodny, jednaki, ten sam, omawiany, pokrewny, rzeczony, taki jak, taki sam, tożsamy, wspólny, wykapany, zbieżny, adekwatny, bieżący, jednakowy, jednolity, niniejszy, paralelny, tego typu, zbliżony, identyczny, jednorodny, odpowiedni, powinowaty, przyległy, siostrzany, wspomniany, wymieniony, analogiczny, bliźniaczy, jednostajny, nadmieniony, przytoczony, stylizowany, uśredniony, ekwiwalentny, homogeniczny, izomorficzny, jota w jotę, konwergentny, monolityczny, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, spokrewniony, synonimiczny, tego rodzaju, wzmiankowany, bliskoznaczny, kubek w kubek, porównywalny, przedstawiony, równorzędny, równoznaczny, sprzymierzony, współmierny, odpowiadający, proporcjonalny, wypisz wymaluj, przypominający, nieodróżnialny, równokształtny, zbliżony duchem, pokrywający się, pokrewny znaczeniem

Odmiana słowa podobny:


podobny, niepodobna, niepodobną, niepodobne, niepodobnego, niepodobnej, niepodobnemu, niepodobni, niepodobnie, niepodobny, niepodobnych, niepodobnym, niepodobnymi, podobna, podobną, podobne, podobnego, podobnej, podobnemu, podobni, podobnie, podobnych, podobnym, podobnymi

Synonimy do podobny z podziałem na kategorie:


podobny
analogiczny
bliski
bliski
równy
równy, jednaki, taki sam, tożsamy, wspólny, wykapany, jednakowy, jednolity, identyczny, jednorodny, bliźniaczy, jednostajny, homogeniczny, izomorficzny, jota w jotę, monolityczny, kubek w kubek, wypisz wymaluj, nieodróżnialny
krewny
krewny, pokrewny, powinowaty, przyległy, analogiczny, stylizowany, spokrewniony, tego rodzaju, porównywalny, sprzymierzony, zbliżony duchem
ten
ten, taki, tego typu, tego rodzaju
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: