1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podobny"

Synonim podobny


Synonimy do "podobny":


ten, ów, taki, bliski, bratni, krewny, równy, zgodny, jednaki, ten sam, omawiany, pokrewny, rzeczony, taki jak, taki sam, tożsamy, wspólny, wykapany, zbieżny, adekwatny, bieżący, jednakowy, jednolity, niniejszy, paralelny, tego typu, zbliżony, identyczny, jednorodny, odpowiedni, powinowaty, przyległy, siostrzany, wspomniany, wymieniony, analogiczny, bliźniaczy, jednostajny, nadmieniony, przytoczony, stylizowany, uśredniony, ekwiwalentny, homogeniczny, izomorficzny, jota w jotę, konwergentny, monolityczny, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, spokrewniony, synonimiczny, tego rodzaju, wzmiankowany, bliskoznaczny, kubek w kubek, porównywalny, przedstawiony, równorzędny, równoznaczny, sprzymierzony, współmierny, odpowiadający, proporcjonalny, wypisz wymaluj, przypominający, nieodróżnialny, równokształtny, zbliżony duchem, pokrywający się, pokrewny znaczeniem

Odmiana słowa "podobny":


podobny, niepodobna, niepodobną, niepodobne, niepodobnego, niepodobnej, niepodobnemu, niepodobni, niepodobnie, niepodobny, niepodobnych, niepodobnym, niepodobnymi, podobna, podobną, podobne, podobnego, podobnej, podobnemu, podobni, podobnie, podobnych, podobnym, podobnymi

Synonimy do "podobny" z podziałem na kategorie:


podobny

analogiczny

bliski

bliski

równy

równy, jednaki, taki sam, tożsamy, wspólny, wykapany, jednakowy, jednolity, identyczny, jednorodny, bliźniaczy, jednostajny, homogeniczny, izomorficzny, jota w jotę, monolityczny, kubek w kubek, wypisz wymaluj, nieodróżnialny

krewny

krewny, pokrewny, powinowaty, przyległy, analogiczny, stylizowany, spokrewniony, tego rodzaju, porównywalny, sprzymierzony, zbliżony duchem

ten

ten, taki, tego typu, tego rodzaju
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: