1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "bliski"

Synonim bliski


Synonimy do "bliski":


brat, drogi, kuzyn, miły, rodak, tajny, znany, bratni, ciasny, czuły, gotowy, krajan, krewny, obecny, poufny, równy, swojak, ukryty, ważny, zgodny, ziomek, zżyty, bliźni, chętny, intymny, jednaki, kochany, koligat, podobny, swojski, sztywny, znajomy, aktualny, krewniak, napięty, niedawny, niejawny, obeznany, osobisty, pobliski, pokrewny, poufały, prywatny, rodzinny, sekretny, swobodny, tożsamy, tutejszy, ustronny, wspólny, zaciszny, zażyły, zbieżny, ścisły, adekwatny, bieżący, delikatny, dokładny, dostępny, jednakowy, kameralny, następny, niedaleki, okoliczny, ościenny, paralelny, potajemny, przyszły, przytulny, serdeczny, sąsiedni, tego typu, zbliżony, familiarny, identyczny, intensywny, nastrojowy, odpowiedni, osiągalny, powinowaty, powiązany, przyjaciel, przyległy, siostrzany, spoufalony, zamknięty, analogiczny, bliźniaczy, graniczący, najbliższy, nieodległy, otaczający, skoligacony, uśredniony, dobrze znany, ekwiwalentny, koleżeński, przybliżony, równoczesny, równoległy, równoprawny, równoważny, spokrewniony, tego rodzaju, porównywalny, przyjacielski, przylegający, równorzędny, równoznaczny, spowinowacony, sprzymierzony, sąsiadujący, teraźniejszy, współczesny, współmierny, współziomek, odpowiadający, proporcjonalny, członek rodziny, konfidencjonalny, równokształtny, pokrywający się, leżący najbliżej

Odmiana słowa "bliski":


bliski, bliscy, bliska, bliską, bliskich, bliskie, bliskiego, bliskiej, bliskiemu, bliskim, bliskimi, blisko, niebliscy, niebliska, niebliską, niebliski, niebliskich, niebliskie, niebliskiego, niebliskiej, niebliskiemu, niebliskim, niebliskimi, nieblisko

Synonimy do "bliski" z podziałem na kategorie:


bliski

bliźni, najbliższy

drogi

drogi, ważny, intymny, kochany, skoligacony, spokrewniony, spowinowacony

brat

brat, przyjaciel

tajny

tajny, poufny, ukryty, zżyty, niejawny, poufały, prywatny, sekretny, swobodny, zażyły, potajemny, konfidencjonalny

kuzyn

kuzyn, krewny, krewniak, powinowaty, członek rodziny

znany

znany, zżyty, intymny, znajomy, obeznany, poufały, rodzinny, swobodny, zażyły, familiarny, spoufalony, dobrze znany, konfidencjonalny

rodak

rodak, krajan, swojak, ziomek, współziomek
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: