Synonim graniczny

Lista synonimów do graniczny:


finalny, ostatni, skrajny, brzegowy, końcowy, dzielący, krańcowy, na skraju, najnowszy, obrzeżny, radykalny, szczytowy, całkowity, kończący, ostateczny, schyłkowy, ekstremalny, peryferyjny, pożegnalny, wieńczący, zamykający, zewnętrzny, demarkacyjny, peryferyczny, ponad miarę, najświeższy, niepołowiczny, ograniczający, przekraczający, wychodzący poza, przekraczający miarę

Odmiana słowa graniczny:


graniczny, graniczna, graniczną, graniczne, granicznego, granicznej, granicznemu, graniczni, granicznych, granicznym, granicznymi, niegraniczna, niegraniczną, niegraniczne, niegranicznego, niegranicznej, niegranicznemu, niegraniczni, niegraniczny, niegranicznych, niegranicznym, niegranicznymi

Synonimy do "graniczny" z podziałem na kategorie:


brzegowy
brzegowy
graniczny
demarkacyjny
dzielący
dzielący
skrajny
skrajny, brzegowy, krańcowy, na skraju, obrzeżny, radykalny, szczytowy, całkowity, ostateczny, ekstremalny, peryferyjny, zewnętrzny, peryferyczny, ponad miarę, niepołowiczny, przekraczający, wychodzący poza, przekraczający miarę
finalny
finalny, ostatni, końcowy, krańcowy, najnowszy, kończący, schyłkowy, pożegnalny, wieńczący, zamykający, najświeższy
W naszym słowniku znajduje się 31 synonimów dla słowa: "graniczny". Między innymi: skrajny, brzegowy, końcowy. Słowo "graniczny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.