Synonim acedia

Lista synonimów do acedia:


ból, żal, odlot, apatia, letarg, marazm, smutek, bezruch, chandra, nirwana, rozpacz, zastój, akinezja, boleść, depresja, zamarcie, żałoba, dezolacja, senność, stagnacja, bierność, desperacja, frustracja, beznadzieja, gnuśność, melancholia, niepamięć, ospałość, powolność, zapomnienie, znieczulica, indyferencja, odrętwienie, opłakiwanie, nieczułość, obojętność, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, ociężałość, czarna melancholia

Odmiana słowa acedia:


acedia, acediach, acediami, acedią, acedie, acedię, acedii, acedio, acediom, acedyj

Synonimy do "acedia" z podziałem na kategorie:


acedia
apatia, letarg, nirwana, senność, ospałość, indyferencja, obojętność, zobojętnienie
odlot
odlot, apatia, letarg, nirwana, senność, niepamięć, ospałość, zapomnienie, indyferencja, zobojętnienie
ból
ból, żal, smutek, rozpacz, boleść, żałoba, dezolacja, desperacja, beznadzieja, opłakiwanie, czarna melancholia
W naszym słowniku znajduje się 41 synonimów dla słowa: "acedia". Między innymi: odlot, apatia, letarg. Słowo "acedia" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.