Synonim stagnacja

Lista synonimów do stagnacja:


nuda, nudy, splin, acedia, apatia, klincz, kryzys, letarg, marazm, bezruch, blokada, chandra, recesja, smętek, zastój, akinezja, depresja, zamarcie, drętwota, monotonia, senność, szarzyzna, znużenie, frustracja, immobilizm, utrwalenie, gnuśność, melancholia, ospałość, skostnienie, zblazowanie, martwy punkt, odrętwienie, petryfikacja, stabilizacja, dekoniunktura, monotonność, nieczułość, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie, zły nastrój, nicnierobienie, niezmienność, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie, jednostajność, stan równowagi, unieruchomienie, ustabilizowanie, poczucie bezsensu

Odmiana słowa stagnacja:


stagnacja, stagnacjach, stagnacjami, stagnacją, stagnacje, stagnację, stagnacji, stagnacjo, stagnacjom, stagnacyj

Synonimy do "stagnacja" z podziałem na kategorie:


apatia
apatia, klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, akinezja, zamarcie, skostnienie, martwy punkt, stabilizacja, statyczność, zakleszczenie, zastygnięcie
nuda
nuda, nudy, splin, znużenie, monotonność, poczucie bezsensu
acedia
acedia, apatia, letarg, marazm, bezruch, chandra, zastój, akinezja, depresja, zamarcie, senność, frustracja, gnuśność, melancholia, ospałość, odrętwienie, nieczułość, otępiałość, przygnębienie, zobojętnienie
kryzys
kryzys, recesja, zastój, dekoniunktura
klincz
klincz, marazm, bezruch, blokada, zastój, zamarcie, utrwalenie, skostnienie, petryfikacja, stabilizacja, statyczność, zastygnięcie, stan równowagi, ustabilizowanie
zastój
zastój, immobilizm
W naszym słowniku znajduje się 52 synonimów dla słowa: "stagnacja". Między innymi: splin, acedia, apatia. Słowo "stagnacja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.